Aanmelden clinic Bèta & Sportklas op PCC bergen

Je wordt ontvangen door de vestigingsdirecteur, dhr. Koning, die je bij de deur opwacht en vertelt waar je kunt wachten totdat de bètales begint. Je ouder(s) mag (mogen) gerust meekomen. Zorg wel de je op tijd bent en al in sportkleding. Dat scheelt weer omkleedtijd.

Wij lopen met je mee naar het lokaal waar de bètales wordt gegeven. Tijdens de bètales met mevrouw Scholten ga je aan de slag met of programmeren of de 3D printer. Wij houden het nog even spannend.

Dhr. Koning loopt met je mee naar de gymzaal waar mevrouw de Vries je opwacht. Je gaat er deelnemen aan 2 onderdelen. Er is ook een instructeur van de sport die je gaat beoefenen aanwezig. Zo gaat dat ook bij een echte clinic.

Na de clinic ga je terug naar de aula waar je wat te drinken en een koek krijgt. Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en kiest voor PCC Bergen.


Aanmelden clinic Bèta & Sportklas