headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Leerlingstatuut

Het leerlingenstatuut is onderdeel van het Schoolwerkplan en regelt de rechtspositie van leerlingen; het gaat daarbij om de rechten en de plichten van leerlingen in relatie tot de school en de personeelsleden.
Daar waar het gaat om de rechten van de leerlingen, zegt het statuut dus óók iets over wat de leerlingen mogen verwachten van de school en haar personeelsleden.

Belangrijk: Wijziging wet op het gebruik van Alcohol

Per 1 januari 2014 is in Nederland de wet- en regelgeving t.a.v. alcohol voor jongeren gewijzigd. Als PCC vinden we dit een goede zaak omdat uit recent onderzoek blijkt dat  regelmatig en/of overmatig alcoholgebruik onder jongeren grote schade toebrengt aan de ontwikkeling van de hersenen en het leervermogen van onze jongeren.
Dit betekent voor het PCC dat het beleid is gewijzigd (richting: geen alcohol op school, uitsluitend alcoholloze PCC-feesten) en uiteraard is ons Leerlingstatuut hierop aangepast.
We zijn blij met de wetswijziging en zijn van mening dat het huidige non-alcohol-beleid goed past bij onze school. Het PCC is immers een sportaccentschool en we willen ook een ‘Gezonde school’ zijn,  waar we vanuit het onderwijs het goede voorbeeld geven. 

Aanvullende informatie voor ouders:

Er worden soms feesten door leerlingen of derden georganiseerd, waar de school geen enkele betrokkenheid bij heeft. Dat zijn dan geen schoolfeesten en we houden daar geen toezicht. Vanzelfsprekend dragen wij hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.
Mocht u twijfelen of het om een door de school georganiseerde activiteit gaat en niet door ons zijn geïnformeerd over een feest of andere activiteit, neemt u dan s.v.p. even contact op met de school.