headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Correspondentie

 

Dinsdag 2 oktober was er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van leerjaar 2.

De heer Jansen (afdelingsleider) en mevrouw Engelen (decaan) gaven uitleg over het tweede schooljaar.

Het ging o.a. over de overgangsnormen, het voorlopig/definitief besluit en de keuzes die de leerlingen dit schooljaar maken voor

het derde leerjaar. Klik HIER voor de Power Point van die avond.