headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Belastingbazen!

Belastingbazen; een leuke en inspirerende les.

Dinsdag 26 maart kwam de provincie van Noord-Holland een gastles geven over hoe de beslissingen bij de politiek van de provincie van Noord-Holland gaat.

Met korte filmpjes en een online tool hebben ze geleerd hoe de politiek werkt. Met elkaar bepalen de leerlingen het provinciebeleid en stellen ze vast hoe groot de rol van de provincie op verschillende onderwerpen moet zijn. Moeten we geld vrij maken voor duurzame energie, wat doen we met het klimaat, waar bouwen we woningen en moet de bus ook 's nachts rijden? Dan kijken de leerlingen naar de gevolgen van hun keuzes. Lukt het ze om binnen de begroting te blijven? Moeten de belastingen omhoog of omlaag? Of willen de 'Statenleden' de plannen liever wat bijstellen?

Wat een leuke les!

Terug naar het overzicht