headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Van de Vestigingsdirecteur

 

Waarschijnlijk heeft u, als u op vakantie gaat, uw vakantie al geregeld. Op school staan de laatste schoolweken voor de deur. De één na laatste week is gevuld met projecten en sportactiviteiten en in de laatste week worden de boeken ingeleverd en de rapporten opgehaald. Vanaf 17 juli is de school gesloten.

Het komende schooljaar staat al in de steigers. Er wordt gewerkt aan het nieuwe rooster. Ook zijn de namen van de nieuwe mentoren bekend. Het wordt een spannend schooljaar omdat de leerlingen van beide leerjaren beginnen met de lessen met hun Chromebooks. De docenten hebben ook een Chromebook ontvangen en hebben deelgenomen aan cursussen om zich eigen te maken hoe de Chromebooks gebruikt kunnen worden de lessen. Daarnaast zijn er minder boeken besteld omdat de Chromebooks de rol van de boeken voor een deel gaan overnemen. Ook nieuw is de samenwerking van de vakken wiskunde, natuur-/scheikunde en biologie in het aanbieden van een bètauur en bètaprojecten. Tot slot starten wij na de introductie met de cultuurklas. 

Er is genoeg om naar uit te kijken maar eerst gaan u en ik genieten van een welverdiende vakantie. Namens het personeel van PCC Bergen wil ik u een goede vakantie toe wensen en de leerlingen, die na twee PCC Bergen afscheid van de school nemen en elders verder gaan met hun schoolcarrière, heel veel succes toe wensen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Koning

Vestigingsdirecteur

Terug naar het overzicht