headerimage headerimage
  • onze-school-is-gezond!-derde-themacetificaat-bewegen-en-sport-voor-pcc-bergen
Tel: 072 581 34 37

Onze school is gezond! Derde themacetificaat: Bewegen en Sport voor PCC Bergen

PCC Bergen heeft het derde themacertificaat Bewegen en Sport van de Gezonde School behaald. Eerder wisten wij al de themacertificaten Relaties en Seksualiteit en Voeding binnen te halen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten Relaties en Seksualiteit, Bewegen en Sport en Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: extra uren LO en clinics voor de sportklasleerlingen, projecten tijdens en buiten de biologielessen om. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Terug naar het overzicht