Schoolgids

PCC Bergen | Schoolgids

Schoolgids PCC Bergen

In de schoolgids vind je veel praktische informatie over o.a. het onderwijs, de organisatie, vakanties, schoolroosters, regelingen en nog veel meer. De gids is digitaal beschikbaar en bedoeld voor al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Bekijk de schoolgids

BELANGRIJK
De gids is ook als pdf-bestand beschikbaar.
Aan de tekst van de schoolgids kunnen geen rechten worden ontleend.


Het onderwijs is volop in beweging. Het schoolbeleid wordt hierop aangepast. De tekst van deze gids is daardoor aan verandering onderhevig.

In verband met de leesbaarheid spreken we in deze schoolgids steeds over ouders; hiervoor kunt u natuurlijk ook ouder of verzorg(st)er(s) lezen. Om dezelfde reden gebruiken we veelal de mannelijke variant van veel woorden; op die plaatsen kan ook de vrouwelijke variant worden gelezen.