headerimage headerimage
Tel: 072 581 34 37

Anglia

Wereldwijd wordt jaarlijks door het Chichester College in Engeland een examen Engels georganiseerd, het zogeheten ANGLIA-examen. Voor leerlingen van PCC Fabritius, PCC Heiloo en PCC Bergen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze examens deelnemen. Je wordt dan degelijk voorbereid.
Anglia

Eerst doe je een proefexamen om te bepalen op welk niveau je het Anglia–examen gaat doen. Je volgt daarna extra lessen Engels en gaat misschien wel mee met een reis naar Londen. Daar breng je je Engels in praktijk en kom je in de juiste 'mood' voor het examen.

Onze leerlingen doen meestal mee aan de drie hoogste niveaus van het Anglia-examen en in het afgelopen jaar zijn ze ook allemaal geslaagd! Het examenwerk wordt nagekeken in Engeland en als het even kan komt een Engelse teacher van het Chichester College het felbegeerde certificaat uitreiken.

Met zo'n internationaal certificaat kun jij natuurlijk prima voor de dag komen!


De vestigingen van het PCC organiseren het Anglia-project alle op hun eigen wijze. Hieronder is meer informatie te lezen over hoe Anglia op PCC HEILOO wordt vormgegeven:

Het Anglia Network Europe biedt 5 momenten in het schooljaar aan waarop de leerlingen kunnen deelnemen aan het examen. Het PCC Heiloo heeft er voor gekozen om het examen altijd plaats laten vinden in april. Op dat moment in het schooljaar hebben je als leerling in de brugklas jouw basiskennis van het Engels vanaf de basisschool al wat kunnen uitbreiden. Daardoor kun je op een wat hoger niveau deelnemen aan Anglia. 

Begin januari krijgen jij en je ouders informatie over Anglia toegestuurd, waarin de deelname aan Anglia wordt uitgelegd. Als je besluit om mee te doen aan Anglia, verbind je je voor een periode van ongeveer 10 weken aan het volgen van een examentraining. 
Eind januari maak je een digitale instaptoets, waarbij je op het juiste niveau worden ingedeeld. Vervolgens word je degelijk voorbereid op het examen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een internationaal erkend certificaat.

Aan deze special Anglia hangt wel een prijskaartje. De kosten, tussen de €26 en €60, zijn afhankelijk van het niveau waarop je examen doet. Aan de voorbereidende lessen zijn geen kosten verbonden. 

Wat het lesrooster betreft moet je rekening houden dat je 1 uur extra lestijd per week hebt.
Tijdens deze extra les gedurende ongeveer 10 weken, zul je je gaan voorbereiden op het examen. Je wordt ingedeeld in een groep, waarin je op jouw eigen niveau oefent voor het examen. Zo maak je o.a. oefenexamens en werk je met oefenmateriaal van Anglia. Aanwezigheid bij de les is verplicht en er wordt van je verwacht dat je je serieus en gemotiveerd inzet voor een goede werksfeer. De extra lessen starten begin februari en eindigen begin april, wanneer op school het Anglia examen plaatsvindt.  

De gemaakte examens worden door PCC Heiloo terug gestuurd naar het Anglia Netwerk Nederland.  Vanuit daar worden ze doorgestuurd naar Engeland, waar ze worden nagekeken door een team van ervaren beoordelaars. Wij verwachten de uitslag begin juni binnen te krijgen, ongeveer 8 weken na de examendatum. Eind juni ontvangen wij de certificaten en die worden dan tijdens een feestelijke uitreiking overhandigd aan de leerlingen. 

Voor meer informatie: www.anglia.nl