headerimage headerimage
Tel: 072 511 22 83

Contactformulier

ATTENTIE: Heeft u een concrete vraag of opmerking m.b.t. uw eigen zoon of dochter?
Neem dan s.v.p. rechtstreeks contact op met de mentor van uw kind (zie ook vestigingskaart en/of schoolgids).

Dit formulier is uitsluitend BESTEMD VOOR ALGEMENE VRAGEN. (Voor problemen/vragen m.b.t.
Magister, klik hier.)