Hoe gaat/ging het PCC om met de dreiging van het coronavirus


UPDATES

UPDATE: vr 10/3/2023
Het kabinet heeft besloten alle coronaregels met onmiddellijke ingang te schrappen.

UPDATE: do 31/3/2022
Zolang er geen corona-maatregelen van kracht zijn binnen het onderwijs en er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, zullen op deze pagina geen nieuwe updates worden geplaatst. 

UPDATE: do 17/2/2022
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari jl. werden door het kabinet verregaande versoepelingen in de covid-maatregelen afgekondigd.
Indien noodzakelijk worden leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van het PCC rechtstreeks door de eigen vestiging geinformeerd.

UPDATE: do 27/1/2022
Met ingang van woensdag 26 januari 2022 geldt voor het voortgezet onderwijs dat leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon niet meer in quarantaine hoeven. Als leerlingen klachten hebben mogen ze alleen naar school komen als er een negatieve (zelf)test is afgenomen. Leerlingen die positief getest zijn blijven thuis.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen: zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

Zonodig wordt door vestigingen rechtstreeks naar leerlingen en/of ouders/verzorgers nadere informatie verstuurd.

UPDATE: di 4/1/2022
Op maandag 3 januari 2022 is door het demissionair kabinet besloten dat de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs op maandag 10 januari 2022 weer opengaan. 
De basismaatregelen blijven uiteraard van kracht: hoesten en niesen in elleboog, vaak handen wassen, volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. Ook is het de afspraak dat ouders buiten de school blijven en vergaderingen online plaatsvinden.
Daarnaast geldt:

 • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
 • Iedereen draagt mondkapjes in de gang. Het al langer bekende ‘lopen = mondkapjes op, zitten = mondkapje mag af’ geldt dus nog steeds.
 • Voor leerlingen en al het onderwijspersoneel: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of het personeelslid naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Op school zijn voldoende zelftesten beschikbaar, dus je kunt ze ophalen op de bekende plekken.

Dit betekent concreet dat na de kerstvakantie de lessen op school zullen worden vervolgd voor alle leerlingen.
Je ontvangt als dat nodig is uiterlijk zondag 9 januari a.s. rechtstreeks van je eigen vestiging nadere informatie.

UPDATE: zo 19/12/2021
Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 is door het demissionair kabinet het volgende bekend gemaakt:

 • Met ingang van maandag 20 december 2021 zijn alle scholen gesloten tot en met zondag 9 januari 2022.
 • Uitzondering mag worden gemaakt voor bijvoorbeeld de (voor-)examenleerlingen.
 • Daarnaast moeten scholen opvang regelen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Binnen het PCC is besloten om geen fysieke lessen aan te bieden, maar ook geen online lessen, aangezien dit op zo’n korte termijn voor deze laatste schoolweek van het kalenderjaar niet meer is te organiseren. Wel zal er gelegenheid worden geboden om (online) contact te hebben met mentoren en docenten.

Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen op zondag 19 december 2021 rechtstreeks per e-mail van de eigen vestiging nadere informatie, over hoe invulling wordt geven aan deze nieuwe covid-maatregelen en hoe het onderwijs in dit kalenderjaar zal worden afgerond.

UPDATE: vr 26/11/2021
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november jl. zal met ingang van maandag 29 november 2021 binnen onze scholen de mondkapjesplicht weer worden ingevoerd.
In de praktijk betekent dit: lopen =  mondkapje moet op, zitten = mondkapje mag af.

UPDATE: vr 19/11/2021
Landelijk is een nieuwe quarantaine-maatregel vanaf vandaag van kracht geworden: Bij een coronabesmetting moeten nu alle huisgenoten in quarantaine, ongeacht of zij zijn gevaccineerd of niet.
Een test op de vijfde dag kan mogelijk de quarantaineperiode verkorten.

UPDATE: ma 15/11/2021
De persconferentie van vrijdag 12 november jl. had geen gevolgen voor de covid-maatregelen binnen onze school.
We blijven uiteraard waakzaam en houden ons aan de afspraken zoals die hieronder zijn te vinden.

UPDATE: do 24/9/2021
Met ingang van zaterdag 25 september 2021 geldt ook in het onderwijs een aantal versoepelingen in de covid-maatregelen, namelijk:

 • Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht om een mondkapje te dragen,
 • De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling komt te vervallen.

(Voorlopig) blijvende coronamaatregelen zijn er echter ook:

 • De basisregels zijn: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD.
 • Voor leerlingen en medewerkers geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen. Zelftesten zijn af te halen op iedere PCC-vestiging.
 • Een ‘nauw contact’ van iemand die besmet is met het corona-virus, moet in quarantaine. Dat geldt niet als een medewerker of leerling:
  • 14 dagen of langer geleden een tweede prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
  • 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
  • Minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

UPDATE: do 20/8/2021
Schooljaar 2021-2022 gaat bijna van start! Alle PCC-leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvingen daarom een een update van de specifieke maatregelen op school rond corona en over een aantal zaken die met corona te maken hebben. Aanvullende informatie is/wordt verstuurd vanuit de eigen vestiging.

UPDATE: do 8/7/2021
Zoals het zich nu laat aanzien, gaat schooljaar 2021-2022 van start met de vertrouwde lessen aan onze leerlingen, gewoon op school volgens het lesrooster. Leerlingen en ouders hebben hiertoe informatie ontvangen, die kan worden nagelezen via deze link

Wanneer echter - vanwege onvoorziene ontwikkelingen gedurende de zomervakantie - toch aanpassingen noodzakelijk blijken, dan informeren wij u uiteraard bijtijds.

UPDATE: do 27/5/2021
Het kabinet heeft op dinsdag 25 mei jl. besluiten genomen over het voortgezet onderwijs in de komende periode.
Op dit moment is nog onduidelijk hoe we als school met de besluiten om zullen gaan; bij de mogelijke vertaalslag willen we namelijk zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van zowel onze medewerkers als de leerlingen. Het bedenken van een goed doordachte aanpak kost ons enige tijd.

Op de vijf vestigingen van het PCC zal daarom van maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni het onderwijs nog worden vervolgd volgens de lopende planning.
Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zullen bijtijds worden geïnformeerd over het vervolg vanaf 7 juni en verder.

UPDATE: wo 21/4/2021
Alle scholen in Nederland ontvangen de komende weken zelftesten voor het coronavirus. Deze testen zijn bedoeld voor het preventief testen van onderwijspersoneel én voor het risicogericht testen van leerlingen en medewerkers op het moment dat zich een coronabesmetting in een klas of op school voordoet. We verwachten na de meivakantie - en na afstemming met de medezeggenschapsraad over de uitvoering - het risicogericht testen in te kunnen voeren. Het is voor nu goed om te weten dat het meedoen aan een zelftest altijd vrijwillig is.

Zodra wij u meer duidelijkheid kunnen geven over het zelftesten door de leerlingen ontvangt u meer informatie.

UPDATE: do 18/2/2021 - 11.45 uur 
Op dinsdag 23/2/2021 - midden in onze voorjaarsvakantie - zal het kabinet mogelijk nieuwe maatregelen voor het voortgezet onderwijs bekendmaken.

Direct na de vakantie op maandag 1 maart a.s., zullen we nog geen wijzigingen doorvoeren; die dag vervolgen we de lessen nog even op de manier zoals we voor de vakantie waren gewend. 
Uiterlijk diezelfde dag (dus maandag 1 maart a.s.) ontvangen onze leerlingen en/of hun ouders/verzorgers rechtstreeks van de vestiging nadere informatie over ons onderwijs vanaf dinsdag 2 maart a.s.

UPDATE: di 2/2/2020 - 20.30 uur
Op 2 februari jl. heeft het kabinet besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs niet voor 1 maart a.s. hun deuren volledig zullen openen. De situatie die geldt vanaf 14 december jl. zal worden gecontinueerd.

UPDATE: ma 18/1/2020 - 16.30 uur 
Op 12 januari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs tot 9 februari 2021 voor bijna alle leerlingen dicht blijven. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard wordt. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

Zoals gebruikelijk ontvangen PCC-leerlingen en hun ouders/verzorgers rechtstreeks van de vestiging nadere informatie over de wijze waarop we de komende periode binnen de huidige maatregelen het onderwijs zo goed mogelijk zullen vervolgen.

UPDATE: di 15/12/2020 - 14.00 uur
Op 14 december 2020 heeft het kabinet besloten tot een zeer strenge lockdown, die zal gelden vanaf dinsdag 15 december tot ten minste zondag 17 januari 2021. Voor het onderwijs betekent dit dat gedurende die periode zal worden lesgegeven op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Scholen mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. (NB: Op 12 januari 2021 zal worden bekendgemaakt welke maatregelen zullen gelden in de aansluitende periode.)

De managementteams van het PCC vertalen de nieuwe maatregelen zo goed mogelijk naar de situatie en mogelijkheden op de eigen vestiging. Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen gedetailleerde informatie over het onderwijs op onze school gedurende de komende weken.

UPDATE: ma 30/11/2020 - 13.30 uur
Op 1 december 2020 geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook in het voorgezet onderwijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Dit is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet).
Het PCC volgt uiteraard deze nieuwe wettelijke lijn.

Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent in acht wordt genomen. Als de leerling of docent zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. 
Klik hier voor meer gedetailleerde informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

UPDATE: di 15/12/2020 - 14.00 uur
Op maandag 14 december 2020 heeft het kabinet besloten tot een strenge lockdown in Nederland, die geldt vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari 2021. Voor het onderwijs betekent dit dat zal worden lesgegeven op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Scholen mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen.
De management teams van het PCC vertalen de nieuw ontstane situatie zo goed mogelijk naar de eigen vestiging.
Leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen op zeer korte termijn rechtstreeks gedetailleerde informatie over het onderwijs de komende weken.

UPDATE: ma 9/11/2020 - 17.00 uur
Op PCC Oosterhout worden op maandag 9 november tot en met woensdag 11 november de fysieke lessen aan de onderbouw vervangen door online lessen. 
Leerlingen en ouders/verzorgers zijn vandaag per brief geïnformeerd.

UPDATE: vr 6/11/2020 - 13.45 uur 
Na raadpleging van de achterban, met steun van de ouderraden/leerlingenraden en op aandringen van de medezeggenschapsraad, werd op donderdag 5 november jl. tijdens een ingelaste vergadering van het college van bestuur met de medezeggenschapsraad het volgende besluit genomen:

<<< Iedereen is met ingang van maandag 9 november a.s. verplicht binnen de PCC-vestigingen een mondkapje te dragen, uitgezonderd in de klaslokalen. Ook overige ruimten waar leerlingen en medewerkers kunnen zitten en waar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd, zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. >>>
Aan het besluit ligt de volgende juridische onderbouwing ten grondslag.

Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers ontvingen op vrijdag 6 november jl. een brief over het genomen besluit, alsmede informatie over handhaving.

UPDATE: vr 23/10/2020 - 11.20 uur
Op vrijdag 16 oktober jl. ontvingen alle leerlingen, ouders en medewerkers een brief over het binnen onze schoolmuren zeer dringend gewenste gebruik van mondkapjes.
Van belang is dat daarbij steeds zoveel mogelijk de richtlijnen voor op- en afzetten van niet-medische mondkapjes worden gevolgd.

UPDATE: ma 5/10/2020 - 9.00 uur
Het kabinet heeft na overleg met de VO-raad besloten om met ingang van maandag 5 oktober middelbare scholen dringend te adviseren om van leerlingen te vragen een mondkapje op te zetten in de gangen, de aula en de kantine. Voor de lessen geldt dit advies niet.

Op het PCC volgen we het dringend advies van het kabinet op. Dat betekent dat op al onze vestigingen met ingang van maandag 5 oktober van leerlingen wordt gevraagd om een mondkapje van huis mee te nemen en tijdens de hiervoor genoemde momenten op correcte wijze te dragen.
Voor meer informatie verwijzen we naar de brief die ouders, leerlingen en medewerkers ontvingen op 2 oktober jl.

UPDATE: ma 21/09/2020 - 15.20 uur
In de regio neemt het aantal positieve coronatests toe en dat geldt helaas ook voor scholen.
Op het moment dat er op het PCC sprake is van een positieve testuitslag bij een leerling of personeelslid, vindt steeds zo snel mogelijk overleg plaats met de GGD over de te zetten stappen.
Daarnaast informeren we ook de (mogelijk) betrokken leerlingen, hun ouders/verzorgers ouders en de medewerkers van de desbetreffende vestiging; altijd rechtstreeks en via het e-mailadres van school.

UPDATE: di 25/08/2020 - 15.30 uur
Het PCC houdt zich aan de bestaande richtlijnen van het RIVM, met alle daarbij horende aandacht voor hygiene.
Individuele afwijkingen zijn vanzelfsprekend mogelijk, dus leerlingen en medewerkers die dat graag willen, zijn vrij om een mondkapje te gebruiken. Ook wanneer de anderhalvemetermaatregel niet kan worden gehandhaafd - bijvoorbeeld tijdens pauze-surveillances met grote groepen - dragen medewerkers (en leerlingen die dat willen) een mondkapje.

UPDATE: di 18/08/2020 - 11.00 uur
We hebben de afgelopen week een quick scan gedaan naar de kwaliteit van de luchtventilatie en circulatie in onze gebouwen. Daaruit bleek dat deze op hoofdlijnen voldoen aan het bouwbesluit, met een kanttekening dat er in een deel van het schoolgebouw van PCC Oosterhout aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Een erkend installatiebedrijf voert op dit moment werkzaamheden uit om ook dit gebouw op het gewenste niveau te brengen en is daar naar verwachting deze week mee klaar.

Inmiddels heeft de minister van Onderwijs een landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) ingesteld. De ambitie is dat uiterlijk 1 oktober elke school, diens personeel, leerlingen en ouders/verzorgers weten waar de school aan toe is.
Wij hebben het installatiebedrijf gevraagd om een totaalrapportage op te stellen, die wij voor de gevraagde datum openbaar zullen maken.

UPDATE: ma 25/5/2020 - 12.00 uur 
Sinds de vorige update van 19/3/2020 is steeds vanuit de PCC-vestigingen rechtstreeks naar ouders en leerlingen gecommuniceerd.
Dat blijft uiteraard ook de komende periode het geval.

UPDATE: do 19/3/2020 - 16:35 uur
Het PCC houdt zich bij de examens (zie de update van 17/3/2020) aan de richtlijnen van het RIVM. Bij het doen van schriftelijke examens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Om die reden hebben wij een ‘protocol examens en corona’ opgesteld. De individuele vestigingen (PCC Het Lyceum, PCC Fabritius en PCC Oosterhout) kunnen dit protocol indien van toepassing nog met vestiging-gebonden zaken aanvullen. Leerlingen en medewerkers worden hierover door de vestiging zelf geïnformeerd.

UPDATE: di 17/3/2020 - 17.10 uur
Op dinsdagmiddag 17 maart jl. is door minister Slob aangegeven dat de schoolexamens in principe doorgaan. Bij afname van examens houdt het Petrus Canisius College de richtlijnen van het RIVM aan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Van leerlingen mag worden verwacht dat als er geen gezondheidsklachten zijn zij deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. 

Examenkandidaten ontvangen deze week per mail meer informatie over hun examens en wanneer deze plaats zullen vinden.

UPDATE: zo 15/3/2020 - 19.30 uur:
Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in Nederland vanaf morgen dichtblijven, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
We hebben naar alle ouders/verzorgers een brief met nadere informatie gemaild.
Ook alle medewerkers ontvingen inmiddels bericht van school.

UPDATE: vr 13/3/2020 om 09.20 uur
Er is op onze school geen sprake van een besmettingsgeval met het coronavirus.
Op het moment dat er sprake is van een besmettingsgeval op - of in de directe omgeving van - het PCC, zullen we als school uiteraard direct tot handelen overgaan op basis van de richtlijnen van de rijksoverheid, GGD en RIVM.

Op donderdag 12 maart jl. heeft het kabinet besloten om scholen vooralsnog open te houden.
Desondanks treffen we voorbereidingen voor passende maatregelen die we als school nemen, in het geval dat er op landelijk niveau wordt besloten om scholen te sluiten.
Die maatregelen zullen erop gericht zijn ons onderwijs zo goed mogelijk te continueren; we streven ernaar om leerlingen dan vanuit de thuissituatie, zoveel mogelijk volgens het reguliere lesrooster en onder begeleiding van onze docenten, door te laten werken. 
Zodra dit relevant is, worden leerlingen en hun ouders/verzorgers door de eigen vestiging geïnformeerd.

>>>>>Dit zegt de Rijksoverheid over LEERPLICHT: 
"Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school."
(Zie verder:  pagina van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus in relatie tot onderwijs)

<<<TIP: Ga beheerst om met geruchten.>>>

UPDATE: 2/3/2020 - 13.00 uur
Ten aanzien van het coronavirus volgen we als school de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD Hollands Noorden en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Via deze websites – alsmede via een pagina van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus in relatie tot onderwijs en een algemene pagina van de Rijksoverheid - kan iedereen actueel nieuws en informatie over het coronavirus volgen.

Dit betekent dat de vestigingen van het PCC op dit moment gewoon open zijn.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn hetzelfde als voor griep en verkoudheid:
1 = Was je handen regelmatig met water en zeep.
2 = Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
3 = Gebruik papieren zakdoekjes.