Coronavirus

UPDATE: ma 25/5/2020 12.00 uur 

Sinds de vorige update van 19/3/2020 is steeds vanuit de PCC-vestigingen rechtstreeks naar ouders en leerlingen gecommuniceerd.
Dat blijft uiteraard ook de komende periode het geval.

UPDATE: do 19/3/2020 16:35 uur

“Het PCC houdt zich bij de examens (zie de update van 17/3/2020) aan de richtlijnen van het RIVM. Bij het doen van schriftelijke examens in tijden van het coronavirus is het hanteren van goede hygiënische afspraken essentieel. Om die reden hebben wij een ‘protocol examens en corona’ opgesteld. De individuele vestigingen (PCC Het Lyceum, PCC Fabritius en PCC Oosterhout) kunnen dit protocol indien van toepassing nog met vestiging-gebonden zaken aanvullen. Leerlingen en medewerkers worden hierover door de vestiging zelf geïnformeerd”


UPDATE: di 17/3/2020 17.10 uur

Op dinsdagmiddag 17 maart jl. is door minister Slob aangegeven dat de schoolexamens in principe doorgaan. Bij afname van examens houdt het Petrus Canisius College de richtlijnen van het RIVM aan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Van leerlingen mag worden verwacht dat als er geen gezondheidsklachten zijn zij deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. 

Examenkandidaten ontvangen deze week per mail meer informatie over hun examens en wanneer deze plaats zullen vinden.

UPDATE: zo 15/3/2020 om 19.30 uur:

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in Nederland vanaf morgen dichtblijven, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

We hebben naar alle ouders/verzorgers een brief met nadere informatie gemaild.
Ook alle medewerkers ontvingen inmiddels bericht van school.


UPDATE: vr 13/3/2020 om 09.20 uur:

Er is op onze school geen sprake van een besmettingsgeval met het coronavirus.

Op het moment dat er sprake is van een besmettingsgeval op - of in de directe omgeving van - het PCC, zullen we als school uiteraard direct tot handelen overgaan op basis van de richtlijnen van de rijksoverheid, GGD en RIVM.

Op donderdag 12 maart jl. heeft het kabinet besloten om scholen vooralsnog open te houden.
Desondanks treffen we voorbereidingen voor passende maatregelen die we als school nemen, in het geval dat er op landelijk niveau wordt besloten om scholen te sluiten.
Die maatregelen zullen erop gericht zijn ons onderwijs zo goed mogelijk te continueren; we streven ernaar om leerlingen dan vanuit de thuissituatie, zoveel mogelijk volgens het reguliere lesrooster en onder begeleiding van onze docenten, door te laten werken. 
Zodra dit relevant is, worden leerlingen en hun ouders/verzorgers door de eigen vestiging geïnformeerd.

>>>>>Dit zegt de Rijksoverheid over LEERPLICHT: 
"Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school."
(Zie verder:  pagina van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus in relatie tot onderwijs)

<<<TIP: Ga beheerst om met geruchten.>>>


BERICHT: 2/3/2020 om 13.00 uur:

Ten aanzien van het coronavirus volgen we als school de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD Hollands Noorden en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Via deze websites – alsmede via een pagina van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus in relatie tot onderwijs en een algemene pagina van de Rijksoverheid - kan iedereen actueel nieuws en informatie over het coronavirus volgen.

Dit betekent dat de vestigingen van het PCC op dit moment gewoon open zijn.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn hetzelfde als voor griep en verkoudheid:
1 = Was je handen regelmatig met water en zeep.
2 = Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
3 = Gebruik papieren zakdoekjes.

alle ouders/verzorgers een brief met nadere informatie

alle ouders/verzorgers een brief met nadere informatie

alle ouders/verzorgers een brief met nadere informatie gemaild

protocol examens en corona

protocol examens en corona