headerimage headerimage
  • Dit schooljaar
Tel: 072 518 18 18

Dit schooljaar

Ieder schooljaar wordt een aantal belangrijke zaken opnieuw bekeken en vastgelegd. Veel daarvan is terug te vinden in dit menu, genaamd 'Dit schooljaar'. Hiernaast zijn de links te vinden naar schoolgids, vestigingsbrief, programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de vakantieplanning.

De schoolgids verdient de speciale aandacht van leerlingen én ouders, want daarin is uitgebreide informatie te vinden over regelingen en afspraken.
Gedurende het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers via de mail een aantal nieuwsbrieven met meer actuele informatie.

Mochten er dingen onduidelijk zijn, dan kunnen leerlingen hiervoor terecht bij hun eigen mentor.
Ook voor ouders/verzorgers is de mentor de eerste aanspreekpersoon binnen onze school. 

Voor leerlingen in de eindexamenfase is alles wat het examens te maken heeft, gebundeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).