headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

Mededelingen van het MT


Email adres ouderraad.

De ouderraad heeft een eigen emailadres voor contact met de ouders van onze school. Via dit adres kunt u vragen stellen aan de leden van de ouderraad, of suggesties doen voor verbeteringen of agendapunten. De email wordt gelezen door de voorzitter van onze ouderraad, mevrouw O. Meijer.

 

 

Nieuws

nieuws Dappere oud-leerling Delano Rotteveel overleden

Tot ons verdriet is onze sterke, dappere oud-leerling Delano Rotteveel donderdag 4 juli 2019 overleden

nieuws Tijdschriften PCC Fabritius

De tweede klassers hebben een tijdschrift gemaakt over het afgelopen schooljaar!

nieuws GESLAAGD op het PCC!!

TROTS op al onze GESLAAGDEN; hartelijk gefeliciteerd! We wensen jullie geluk en veel succes in jullie verdere leven!!

nieuws Zoektocht naar nieuw GOED DOEL voor de PCC-Actiedag!

Heb jij een goed idee voor NIEUW GOED DOEL voor de PCC-Actiedag. GRAAG!!

nieuws PCC-leerlingen zamelen €26.000 in voor goede doelen

Overhandiging cheques PCC-Actiedag 2019. Mooi moment.....