headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

PTA & examenreglement

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit is het examenprogramma voor de examenkandidaten van onze school, met daarin alle eisen die aan onze leerlingen worden gesteld om te kunnen slagen.

Examenreglement PCC Fabritius

PTA Leerjaar 3

PTA Leerjaar 4

 

Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.