headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

Vacatures

De stichting Petrus Canisius College (PCC) is een moderne katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en een beroepsgerichte vmbo. Het PCC telt vijf vestigingen met een eigen cultuur en onderwijsaanbod. De onderwijskundige ambities van het PCC staan beschreven in het schoolplan voor 2019-2023 'Kansen, kwaliteit en ondernemerschap' als leidraad voor de komende vier jaar. De stichting kent een college van bestuur met een bestuurder en een raad van toezicht, bestaande uit vijf leden. De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken.
Wij zoeken kandidaten (m/v) voor de functies van

Voorzitter raad van toezicht
en een
Lid raad van toezicht op voordracht van de medezeggenschapsraad

 

Uw rol in de raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in de relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

In het bijzonder:

  • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
  • Sparringpartner zijn van de bestuurder en adviseur op basis van eigen netwerk en expertise.
  • Nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
  • Vervullen van het werkgeverschap van het college van bestuur.
  • Deskundigheidsbevordering van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur.

Profiel van de voorzitter

De voorzitter raad van toezicht heeft een academisch werk- en denkniveau met brede belangstelling voor de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en heeft affiniteit met de door het PCC gehanteerde missie, visie en kernwaarden. De voorzitter heeft politiek-bestuurlijke affiniteit en een stedelijk en regionaal netwerk in/rond Alkmaar. Gemiddeld tijdsbeslag per maand bedraagt 12 uur. De voorzitter werkt met de bestuurder vanuit wederzijds vertrouwen en respect, waarbij de kritische dialoog niet uit de weg wordt gegaan.

 

Profiel lid raad van toezicht op voordracht van de medezeggenschapsraad

U bent een ervaren professional, met aantoonbare kennis over hedendaagse onderwijskundige vraagstukken en bent sparringpartner voor de bestuurder en de medezeggenschapsraad van het PCC. U bent bekend met ontwikkelingen en eigenheid van de sector en heeft ervaring met regionale/stedelijke onderwijsproblematiek. Ook heeft u affiniteit met de missie en visie van het PCC, beschreven in het schoolplan 2019-2023. U woont in de regio Alkmaar.

 

Het PCC biedt

Twee uitdagende functies in een sector die sterk in beweging is. Het PCC biedt u een verantwoordelijke rol in een ondernemende schoolorganisatie met veel intellectuele uitdaging. Een unieke kans om uw kennis en vaardigheden in te zetten en mee te denken over maatschappelijke relevante vraagstukken. De mogelijkheid om uw bestuurlijke ervaring toe te passen en verder uit te breiden. U kunt rekenen op een passende onkostenvergoeding.

 

Bent u geïnteresseerd?

Voor verdere informatie of vragen over de vacature voor voorzitter rvt, kunt u contact opnemen met de heer Pedro Sayers, vice-voorzitter raad van toezicht, telefonisch bereikbaar op  (06-10243125) of met de heer Jos Krieckaert, lid raad van toezicht (06-11510794).
Voor informatie over de vacature voor lid rvt op voordacht van de medezeggenschapsraad (mr) kunt u contact opnemen met mevr. Renée Jonkers, voorzitter van de medezeggenschapsraad, telefonisch bereikbaar op (06-15689211).

Graag ontvangen wij uw schriftelijke motivatie met uw curriculum vitae gericht aan mevr. Lydia Verduin, directiesecretaresse, l.verduin@pcc.nu
Reageren kan tot 1 juli 2019. De gesprekken worden voor het zomerreces gehouden.
Een informatiepakket met de profielschets van deze vacatures en over het PCC kunt u per e-mail aanvragen bij: l.verduin@pcc.nu.

 

 

 

Terug naar het overzicht