headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

Zoektocht nieuw GOED DOEL voor PCC-Actiedag!

In de afgelopen jaren zamelden de leerlingen van het PCC geld in voor de San Nicolas School in Medellin (Colombia). Zo’n €126.000 werd gebruik om een schoolgebouw neer te zetten en in te richten. Dat is prima gelukt!
Nu de San NIcolas school verder kan op eigen kracht, wordt het tijd om een nieuw goed doel te zoeken voor de PCC-Actiedag van 2020-2021 en 2022.

Om tot een goed afgewogen keuze te kunnen komen, is gekozen voor de volgende opzet:

 

Inventarisatieronde

Leerlingen, ouders en medewerkers wordt gevraagd om met suggesties te komen voor een nieuw goed doel. De suggesties mogen worden verstuurd naar pr&voorlichting@pcc.nu en bevatten minimaal:

 1. Korte omschrijving van het project (om wat voor organisatie en hulp gaat het, voor wie is de hulp bestemd, etc.)
 2. Naam van de hulpverlenersorganisatie en adresgegevens
 3. Gegevens van contactpersoon bij die hulpverlenersorganisatie (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 4. Eigen naam/telefoonnummer/e-mailadres, plus de motivatie waarom dit het nieuwe goede doel zou kunnen zijn.

De termijn voor het indienen van suggesties sluit op dinsdag 29 oktober 2019.


Selectieronde

Direct na 29 oktober a.s. wordt bekeken in hoeverre de voorstellen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Die voorwaarden zijn:

 • Het nieuwe goede doel is te verenigen met de katholieke identiteit van het PCC.
 • De hulporganisatie heeft een CBF-keurmerk.
 • Het project moet als geheel te adopteren zijn door het PCC.
 • Het betreft een regionaal (of landelijk) project, dat door zijn concrete karakter onze (onderbouw-)leerlingen aanspreekt.
 • De hulporganisatie is bereid om vooraf een beeld te schetsen van de benodigde gelden en waarvoor deze zullen worden bestemd binnen het project.
 • De hulporganisatie geeft jaarlijks achteraf een verantwoording van de besteding.
 • De hulporganisatie stelt jaarlijks lesmateriaal (voor minimaal 1 les) beschikbaar (aan te leveren in vijfvoud en steeds uiterlijk 1 februari).
 • De hulporganisatie stelt in de periode februari-april op alle vestigingen aanvullende informatie beschikbaar (fotomateriaal, video’s, mondelinge instructie van leerlinggroepen) die betrekking heeft op het specifieke project.
 • De hulporganisatie stemt in met een samenwerking voor de duur van 3 jaar, met een evaluatiemoment na ieder jaar en voor beide organisaties gedurende de volledige looptijd de mogelijkheid om de samenwerking tussentijds te beëindigen.

Keuzeronde

Op dinsdag 19 november a.s. worden om 12.30 uur leerlingvertegenwoordigers van alle vestigingen (max 4 stuks) uitgenodigd in de Rabozaal op PCC Oosterhout. Vijf geselecteerde goede doelen mogen een elevator-pitch komen geven en 15 minuten lang vragen van leerlingen beantwoorden.

Aansluitend vindt een stemronde plaats door uitsluitend leerlingen, met als winnaar het doel dat de meeste stemmen krijgt. Nadat de gekozen organisatie vervolgens een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel en zijn statuten heeft overlegd, kan in principe een samenwerkingsovereenkomst worden aangegaan.

 

afronding
Stemronde, contractbespreking en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zullen zijn afgerond uiterlijk maandag 2 december 2019.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht