headerimage headerimage
Tel: 072 518 18 18

Project 2: Alkmaar

De leerlingen van de eerste en tweede klassen op PCC Fabritius zijn in februari 2013 gestart met het project 'Alkmaar'. Daarbinnen kiest iedere leerling drie workshops uit: