Véél persoonlijke aandacht!

Lesdag start later, wekelijks een aantal mentormomenten en...maatwerk!


Het onderwijs op PCC Fabritius is ingericht op de behoeften van de leerlingen. Met een wat LATERE START van de lesdag, wekelijks een aantal mentormomenten en maatwerk waarbij de leerling zelf bepaalt voor welk vak extra aandacht nodig is, is op PCC Fabritius sprake van veel persoonlijke aandacht!

Dagelijks starten de lessen op PCC Fabritius vanaf 9 uur en de les duurt 45 minuten.
Afdelingsleider Janneke van Laar licht toe: “We geven LEERDOELGERICHT ONDERWIJS en daarbij staan de leerdoelen centraal. Zo weten leerlingen tijdens een les altijd precies waaraan zij werken. Merken ze dat ze een bepaald leerdoel lastig vinden, dan kunnen ze zich inschrijven voor maatwerk, dat is extra hulp bij het bereiken van de leerdoelen.”

Louna (14 jaar, Alkmaar) zit in de derde klas van de mavo op PCC Fabritius. Ook haar lesdag start tegenwoordig dus pas om 9.00 uur: 

“Doordat we wat later starten, heb ik lekker de tijd om alles klaar te zetten voor school. Meestal hebben we twee- of driemaal per week een mentormoment, dat hangt van of we wat te bespreken hebben. We hebben met de mentor bijvoorbeeld besproken hoe we Sinterklaas wilden vieren. Maar we hebben het ook over serieuze dingen, zoals onze ‘droomloopbaan’. Dan gaat het over wat je later wil gaan doen, over de richting die je op wilt. We praten er samen over, bekijken filmpjes over beroepen en krijgen opdrachten en vragen om te beantwoorden.
Ik wil graag doorstuderen om tandarts te worden in de toekomst. Het vak wiskunde vind ik leuk, daarnaast ben ik goed in tekenen, dus het kan ook zo zijn dat ik voor architectuur ga kiezen”.

Janneke van Laar vertelt verder: “Drie keer per week is er aan het begin van de dag een MENTORMOMENT. De mentormomenten zijn van half 9 tot 9 uur. De mentor biedt in deze momenten begeleiding bij schoolse vaardigheden: ‘leren leren’ en plannen. Maar er is dan ook ruimte voor individuele gesprekken, samen maatwerkmomenten plannen en het voorbereiden van de driehoekgesprekken.”
Louna bezocht in de herfst met haar mentor en klas de mbo-beroepenmarkt op PCC Oosterhout: 

“Daar kom je meer te weten over beroepen, wat de 'ingrediënten' zijn en welke opleiding je ervoor nodig hebt. Door duidelijke informatie leer je uiteindelijk waar je voorkeur naar uit gaat.
Maar met de mentor kun je ook praten als er bijvoorbeeld iets aan de hand is, of over hoe het met je gaat. Het is fijn om te weten dat het kan.
Gewoon even bijpraten dus!”

Louna heeft daar nog geen gebruik van gemaakt, want het loopt allemaal lekker voor haar op school: 

“Gelukkig wel!”

De MAATWERKUREN op PCC Fabritius zijn aan het einde van de lesdag. Janneke van Laar: “Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak kunnen hier extra begeleiding krijgen. Ze komen met een leervraag en gaan hier actief mee aan het werk. Daarnaast zijn er ook huiswerkuren, hier kunnen leerlingen werken aan hun huiswerk. En wil een leerling extra uren sport of kunst, dan kunnen ze hier ook voor kiezen.”
Louna volgt ook maatwerklessen:

“Ik had een tijdje moeite met btw-berekeningen bij economie en toen heb ik me voor maatwerk ingeschreven. De extra uitleg heeft me goed geholpen! Doordat je de maatwerk-les meestal volgt bij een andere docent, wordt het net even anders uitgelegd en dan snap je het ineens wel. In principe volg je steeds vier weken lang maatwerk-les, behalve als de docent ziet dat je het begrijpt, dan schrijft hij je eerder uit. Maar als je het zelf graag wilt, mag je ook juist vier weken verlengen.
Economie is niet mijn beste vak, dus ik heb me deze periode ook weer ingeschreven. Maatwerk is handig, je krijgt extra aandacht in een klein groepje en dat werkt bij mij goed!”


De nieuwe onderwijsrichting op PCC Fabritius bevalt iedereen goed. Janneke van Laar: “Ik ben erg blij met deze nieuwe weg. We bieden hierdoor onderwijs dat bij de leerling past. Maatwerk bieden is een mooie manier om aan te sluiten bij de behoeft van de leerling. Doordat de leerdoelen meer centraal staan in de lessen is het voor leerlingen ook veel duidelijker waaraan ze werken en wordt het uiteindelijk ook duidelijker welk onderdeel ze lastig vinden en dus welke hulpvraag ze hebben. Ook het starten om 9 uur is prettig. Het zorgt voor een rustige start van de dag. De mentormomenten zorgen ook voor veel contactmomenten met de mentor, dat is erg fijn voor de begeleiding van de leerlingen.”

Louna
heeft het ondertussen goed naar haar zin in de klas: 

“Ik zit in een echte mavo-klas en we kunnen wel goed werken, maar soms schiet ik gewoon heel erg in de lach en dan kan ik niet meer stoppen.”

Maar ze is dus zeker serieus en ambitieus genoeg om de maatwerkmogelijkheden van de school te benutten en ook te kiezen voor de HAVO-ROUTE in het vierde jaar van PCC Fabritius.


Heel goed plan, Louna!