headerimage headerimage
  • Woordenschatje
Tel: 072 518 18 18

Woordenschatje

INGENIEUS - vindingrijk, knap bedacht

De uitvinder van dit ingenieuze apparaat verdient een prijs

STABILITEIT - vastheid, duurzaamheid

Er wordt getwijfeld aan de stabiliteit van deze regering.

ONTMANTELEN - uit elkaar halen en verwijderen

Eindelijk werd die verderfelijke site ontmanteld.

PERMANENT - voortdurend, altijd

De premier wordt permanent omringd door lijfwachten.

OPLEPELEN - opzeggen wat uit het hoofd is geleerd

De kinderen lepelden de tafel van zes op.

VOLSTREKT - volledig

Ik ben het daar volstrekt mee eens.

CONSTERNATIE - opschudding

Bij Ajax is consternatie ontstaan over het omkopingsschandaal.

EPISODE - deel van een reeks gebeurtenissen

Morgen start een nieuwe episode over het leven van onze held.

MULTIMILJONAIR - een persoon die minstens twee miljoen bezit

Die multimiljonair hoeft nooit meer te werken .

HUMAAN - menselijk

De regering beloofde een humaan vreemdelingenbeleid.

WINKELKETENS - een rij met elkaar verbonden winkels

Veel zaken gaan failliet door concurrentie van grote ketens.

FOCUS - het zich concentreren op een bepaald punt

Al weken ligt de focus op de aankomende toetsweek.

GRIMMIG - boos, angstaanjagend

Ik kon mij niet losmaken van het grimmige verleden van deze stadswijk.

TEN UITVOER BRENGEN - doen, verrichten

De soldaten brachten het bevel ten uitvoer.

CRITERIUM - maatstaf, eis

Het criterium voor ‘zware storm’ is windkracht 11.

ACUUT - als iets plotseling gebeurt

Hamstringblessures kunnen acuut van aard zijn.

NUANCEREN - met details meer onderscheid aanbrengen

Kunt u die vraag nuanceren?

PARAAT - dadelijk beschikbaar

Die leerling beschikt over veel parate kennis.

PRETENDEREN - beweren, aanspraak maken op

Albert pretendeert een goed schaker te zijn.

FASCINATIE - belangstelling, aanlokkelijkheid

De wereld van dancefeesten fascineert hem mateloos.

BASEREN OP - steunen op, berusten op

Het scenario is gebaseerd op het leven van Amy Winehouse.

LEGENDE - iemand die al tijdens zijn leven heel beroemd is

Sven Kramer - de Nederlandse schaatslegende - wil goud winnen op de 5 kilometer in Sotsji.

ILLUSTREREN - van afbeeldingen voorzien

De lezing wordt geïllustreerd met dia's.

BEWEEGREDEN - reden om iets te doen, motief

De moordenaar onthulde de ware beweegreden voor zijn daad.

DITO - evenzo, precies hetzelfde

Hij had een blauwe hoed op en een dito jasje aan.

CONSERVATIEF - behoudend, die niet van veranderingen houdt

Het programma van die politieke partij is zeer conservatief.

VERORDENING - besluit, gebod

Ieder bedrijf dient zich te houden aan de gemeenteverordening inzake het verwerken van afvalstoffen.

DESERTEREN - uit de dienst weglopen, ontvluchten

Sommige landen hebben op desertie in oorlogstijd de doodstraf gezet.

CONTROVERSE - meningsverschil, twistpunt

Het Sinterklaasfeest zorgde dit jaar weer voor veel controverse.

LOYALITEIT - trouw

De topscorer bleef loyaal aan de club die hem beroemd maakte

LUCRATIEF - winstgevend

Nederlandse bedrijven hopen op lucratieve Amerikaanse opdrachten.

BEKNIBBELEN - besparen, bezuinigen

Ouders beknibbelen niet op de cadeautjes voor Kerstmis.

PARTICULIER - burger, privé-persoon

Wij leveren wel aan bedrijven, maar niet aan particulieren.

OVERLAPPEN - gedeeltelijk samenvallen

Op deze grootte overlapt de foto de tekst.

OPPONENT - rivaal, tegenspeler

AZ neemt het morgen op tegen een Friese opponent.

MANTELZORG - onbetaalde zorg voor hulpbehoevenden door naasten

Eén op de vijf Nederlanders verleent mantelzorg voor een familielid of kennis.

PARTICIPATIE - actieve, zelfgekozen deelname

Premier Rutte pleit voor een participatiemaatschappij.

GEDENKEN - herinneren, in ere houden

Op zijn sterfdag gedenken wij onze vader.

STAGNEREN - haperen, geen voortgang hebben

De verkoop van nieuwe auto’s stagneert .

GRATIFICATIE - bonus, geldelijke beloning

Alle medewerkers kunnen een kerstgratificatie tegemoet zien.

VICE VERSA - omgekeerd, over en weer

Wij vertalen van het Nederlands naar het Engels en vice versa.

REFERENTIE - verwijzing

Zijn nieuwe boek bevat enkele referenties naar het nazisme.

SPECIFIEK - in het bijzonder

Deze producten zijn specifiek op jongeren gericht.

CRUCIAAL - zo belangrijk dat de beslissing ervan afhangt

Creativiteit is cruciaal voor vernieuwingen in het onderwijs.

MORES - ongeschreven gedragsregels van een hechte gemeenschap

Je hebt je hier te gedragen naar de geldende mores.

PLEIDOOI - toespraak waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen

De mentor hield een pleidooi voor alcoholvrije schoolfeesten.

ANTICIPEREN - vooraf rekening houden met wat er kan gebeuren

In het drukke verkeer moet je goed kunnen anticiperen.

EXISTENTIEEL - hetgeen verband houdt met het menselijk bestaan

Eenzaamheid hoort bij het leven en is dus existentieel.

AANVANKELIJK - eerst, in het begin

Aanvankelijk vond ik haar niet zo aardig, maar nu ben ik dol op haar.

DOORGRONDEN - helemaal begrijpen

Die problematiek is moeilijk te doorgronden.

EENDUIDIG - duidelijk, ondubbelzinnig

Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat Nederlanders ongezonder worden.

WEZENLIJK - werkelijk, inderdaad

Er is volgens hem iets wezenlijk veranderd.

ONTGELDEN - bezuren, er slechter van worden

Arme mensen moeten het in deze tijd het meest ontgelden.