headerimage headerimage
Tel: 072 533 27 80

Contactformulier

ATTENTIE:
Heeft u een concrete vraag of opmerking m.b.t. uw eigen zoon of dochter?
Bel dan s.v.p. de vestiging (072 533 27 80) of neem via e-mail rechtstreeks contact op met de mentor van uw kind (zie ook vestigingskaart en/of schoolgids).

Dit formulier is uitsluitend BESTEMD VOOR ALGEMENE VRAGEN. (Voor problemen/vragen m.b.t. 
Magister, klik hier.)