headerimage headerimage
Tel: 072 533 27 80

Leerplicht en Gemeente Heiloo

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Zij moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of to ze 18 jaar zijn. Dat is vastgelegd in de Leerplichtwet.
De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of deze wet wordt nageleefd.

In de folder 'Leerplicht en verlof' van de afdeling welzijn van de gemeente Heiloo, is meer informatie over dit onderwerp te vinden..