headerimage headerimage
Tel: 072 533 27 80

Ouderraad PCC Heiloo

Wat wil de ouderraad?

De ouderraden van het PCC hebben twee belangrijke doelstellingen: In de eerste plaats willen wij de belangen behartigen van ouders en leerlingen bij allerlei schoolzaken. In de tweede plaats willen we als het even kan de school assistentie verlenen bij allerlei gebeurtenissen en activiteiten. Met docenten en directie maken we dus samen die school tot de onze.

In de ouderraad praten de ouders met de schoolleiding over de gehele gang van zaken van het onderwijs op hun vestiging. Om een indruk te geven: de alledaagse praktijk van de vernieuwingen in het onderwijs, de visie op het onderwijs, de kwaliteitsrapporten. Ook wordt gesproken over de veilige school, het anti-rookbeleid, reizen/projecten/excursies en onderwerpen voor thema-avonden. Verder nog over de diploma-uitreiking, open dagen en de kerstviering.

De ouderraad doet meer. Hij organiseert (mede) en verricht hand- en spandiensten tijdens ouderavonden, open dagen, thema-avonden of levert ouders aan voor commissies en andere raden.

Er zijn veel belangrijke zaken om - vanuit het perspectief van de ouders - over van gedachten te wisselen. Ouders kunnen een lid van de ouderraad direct aanspreken om onderwerpen in te brengen. De ouderraad vormt een klankbord voor zowel de vestigingsdirectie als voor de ouders.
(NB: Een eventuele klacht m.b.t. de school behoort niet thuis bij de ouderraad; hiervoor verwijzen we naar de Klachtenregeling elders op onze website.)

Ouders in de Medezeggenschapsraad

Er is ook een medezeggenschapsraad waarin minimaal een vijftal ouders de belangen van de ouders vertegenwoordigen. Dit zijn in het algemeen ouders die zitting hebben in één van de ouderraden. Daarnaast is het personeel vertegenwoordigd in deze raad en ook leerlingen hebben wettelijk het recht zich hierin te laten vertegenwoordigen.
In de medezeggenschapsraad praten we samen met de centrale directie bijvoorbeeld over het leerlingenstatuut, de totale begroting van de school en allerlei andere centrale regelingen.

Wij zijn er voor u!

Wilt u een lid van de ouderraad van een vestiging spreken? Wilt u meedoen? Een idee doorgeven? Vragen hoe je als ouder met een klacht moet omgaan?
Bel op naar de vestiging van uw kind en vraag naar het telefoonnummer van de voorzitter of secretaris van de ouderraad van de vestiging.
U kunt ons bereiken via e-mail (zie hierboven) of per post. Geef s.v.p. duidelijk op de envelop aan voor welke ouderraad deze is bestemd. Indien u 'vertrouwelijk' vermeld op de envelop, wordt deze niet opengemaakt door iemand anders dan een lid van de betreffende ouderraad.

Vestigingsgerelateerde informatie:

Vestigings gerelateerde informatie:


Van de voorzitter van de Ouderraad van PCC Heiloo
Noeska Appel:

Zo, daar gaat mijn zoon...naar de brugklas! Wat een stap. Voor hem maar ook voor mij! Niks meer kletsen met andere ouders op het schoolplein of even de juf aanschieten. Geen luizencontroles meer in de klas doen. Niet meer mee op schoolreisjes of helpen in de klas. Ik vroeg me af hoe ik dan tóch nog betrokken kon zijn bij de school die mijn zoon klaarstoomt voor het echte studeerwerk....                                                                        

De Ouderraad biedt de oplossing!

Want, als vertegenwoordigers van alle ouders, praten we vier keer per jaar met de schoolleiding met als doel verbeteringen aan te brengen in het schoolbeleid, eventuele problemen aan de kaak te stellen en hen te voorzien van advies. Naast deze vergaderingen organiseert de OR ook twee speciale ouderavonden met thema's zoals ‘sociale media & huiswerk’ en ‘alcohol & drugs’, bedoeld om ouders te helpen het gesprek aan te gaan met hun pubers.
Met de OR-leden van alle PCC vestigingen én de directie, diepen wij twee keer per jaar één thema uit. Zo is op 28 oktober ‘het imago van het PCC’ het thema. Doet het PCC wat zij belooft? Interessant...ik ben benieuwd wat daaruit komt!
Wat mij de grootste uitdaging lijkt voor de OR dit schooljaar? Álle ouders vertegenwoordigen! We zien elkaar niet meer op het schoolplein. Sterker nog: we kennen elkaar niet! Toch kunnen wij elkaar én school helpen bij het nóg beter maken van het onderwijs aan onze kinderen.

Hopelijk ontvangen wij jullie input, mening en vragen via orpccheiloo@gmail.com. De OR houdt jullie in ieder geval via de PCC-Nieuwsbrief op de hoogte.
Ben je benieuwd wie er in de Ouderraad zitten? Check de website van PCC Heiloo. Binnenkort is deze ook voorzien van onze foto's!

Noesjka Appel-Muijs
voorzitter ouderrraad PCC Heiloo