headerimage headerimage
  • Dit schooljaar
Tel: 072 533 27 80

Dit schooljaar

Ieder schooljaar wordt een aantal belangrijke zaken opnieuw bekeken en vastgelegd. Veel daarvan is terug te vinden in dit menu, genaamd 'Dit schooljaar'.
U vindt hiernaast ondermeer de schoolgids, de vestigingskaart, het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de vakantieregeling.
De schoolgids verdient de speciale aandacht van onze leerlingen en hun ouders, met daarin uitgebreide informatie over regelingen en afspraken.

Gedurende het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers via de mail ook een aantal nieuwsbrieven met meer actuele informatie.

Mochten er dingen onduidelijk zijn, dan kunnen leerlingen hiervoor terecht bij hun eigen mentor.
Ook voor ouders/verzorgers is de mentor de eerste aanspreekpersoon binnen onze school.