headerimage headerimage
  • het-nieuwe-schooljaar-2018-–-2019-is-in-zicht
Tel: 072 533 27 80

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we konden terugkijken op een geslaagde aanmeldingsweek. Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.

 

154 nieuwe leerlingen zijn verdeeld over zes eerste klassen. Het zijn er iets minder dan vorig jaar waardoor we wat meer lucht krijgen. Dat neemt niet weg dat we het komend schooljaar nog altijd veertien klassen onder één dak hebben!

De leerlingen komen niet alleen uit Heiloo. Een aanzienlijke groep kinderen woont in Alkmaar en ook jongeren uit De Egmonden zijn goed vertegenwoordigd.

 

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden. Nieuw is dat we het komend schooljaar behalve een sportklas en de zelfstandig werkuren ook een cultuurklas hebben. Verder werken we in de brugklassen met Chromebooks. De ouders van de nieuwe lichting brugklasleerlingen hebben een mooi aanbod ontvangen van The Rent Company met een huur- en een koopoptie van een Chromebook. De docenten worden geschoold om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het werken in hun lessen op de Chromebooks.

De kinderen worden weer verdeeld over de drie dakpannen die we kennen: mavo met kaderberoeps, havo met mavo en vwo met havo.

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Sinterklaas bezoekt PCC Heiloo

Het was een groot feest en overal zag je lachende gezichten.

nieuws Kerst 2018

Houdt u voor de exacte lestijden Magister in de gaten!

nieuws OuderPraadt december 2018

We horen graag wat er leeft of wat u ons maar mee wilt geven.

nieuws Pubers en Mindful Media

Paul Honout zal binnenkort met alle eerste klassen in gesprek gaan over het onderwerp sociale media

nieuws Expressive arts: kunst, muziek, theater enz. in Heiloo

We zijn dit schooljaar gestart met een cultuurklas op onze school

nieuws PILOT 3D-printers bouwen samen met basisschoolleerlingen

We zijn gestart met het bouwen van twee 3D-printers