headerimage headerimage
  • het-nieuwe-schooljaar-2018-–-2019-is-in-zicht
Tel: 072 533 27 80

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we konden terugkijken op een geslaagde aanmeldingsweek. Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.

 

154 nieuwe leerlingen zijn verdeeld over zes eerste klassen. Het zijn er iets minder dan vorig jaar waardoor we wat meer lucht krijgen. Dat neemt niet weg dat we het komend schooljaar nog altijd veertien klassen onder één dak hebben!

De leerlingen komen niet alleen uit Heiloo. Een aanzienlijke groep kinderen woont in Alkmaar en ook jongeren uit De Egmonden zijn goed vertegenwoordigd.

 

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden. Nieuw is dat we het komend schooljaar behalve een sportklas en de zelfstandig werkuren ook een cultuurklas hebben. Verder werken we in de brugklassen met Chromebooks. De ouders van de nieuwe lichting brugklasleerlingen hebben een mooi aanbod ontvangen van The Rent Company met een huur- en een koopoptie van een Chromebook. De docenten worden geschoold om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het werken in hun lessen op de Chromebooks.

De kinderen worden weer verdeeld over de drie dakpannen die we kennen: mavo met kaderberoeps, havo met mavo en vwo met havo.

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Informatie over het nieuwe schooljaar!

Voor elke vestiging en elk leerjaar is onder de knop een brief met informatie te vinden.

nieuws Onze schoolkantine verdient de gouden Schoolkantine Schaal 2018!!!

De makkelijke keuze is nu vooral gezond en lekker natuurlijk.

nieuws Nieuw: Ouderpraat

U leest het goed, een nieuw onderdeel voor de nieuwsbrief PCC Heiloo: Ouderpraat.

nieuws Groot Dictee Heiloo Junior 2018

Woensdag 20 juni vond de derde editie plaats van Het Groot Dictee Heiloo Junior in het schoolgebouw van het PCC.

nieuws Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.