headerimage headerimage
  • het-nieuwe-schooljaar-2018-–-2019-is-in-zicht
Tel: 072 533 27 80

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is in zicht

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we konden terugkijken op een geslaagde aanmeldingsweek. Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.

 

154 nieuwe leerlingen zijn verdeeld over zes eerste klassen. Het zijn er iets minder dan vorig jaar waardoor we wat meer lucht krijgen. Dat neemt niet weg dat we het komend schooljaar nog altijd veertien klassen onder één dak hebben!

De leerlingen komen niet alleen uit Heiloo. Een aanzienlijke groep kinderen woont in Alkmaar en ook jongeren uit De Egmonden zijn goed vertegenwoordigd.

 

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden. Nieuw is dat we het komend schooljaar behalve een sportklas en de zelfstandig werkuren ook een cultuurklas hebben. Verder werken we in de brugklassen met Chromebooks. De ouders van de nieuwe lichting brugklasleerlingen hebben een mooi aanbod ontvangen van The Rent Company met een huur- en een koopoptie van een Chromebook. De docenten worden geschoold om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het werken in hun lessen op de Chromebooks.

De kinderen worden weer verdeeld over de drie dakpannen die we kennen: mavo met kaderberoeps, havo met mavo en vwo met havo.

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Overleden

Afscheid nemen van een echtgenote van een collega, en moeder van drie van onze leerlingen...

nieuws PCC-Maalwaterrun 2019

Ben jij sportief? Meld je snel aan voor de PCC-Maalwaterrun 2019!

nieuws Feestelijke eindpresentatie 3D

Nu de printers af zijn, konden er uiteraard werkstukjes worden bewonderd.

nieuws De sportklassers van PCC Heiloo hebben weer een fantastische wintersportweek gehad.

De leerlingen hebben genoten en de leiding heeft genoten van de superleuke groep leerlingen.

nieuws Ouder(P)raadt

We geven informatie over onze activiteiten of geven een aankondiging voor nieuwe activiteiten of avonden.

nieuws Parkeren aan De Dors

Een vriendelijk verzoek de parkeerplekken voor het schoolgebouw zoveel als mogelijk vrij te laten voor het personeel.