headerimage headerimage
Tel: 072 533 27 80

Nieuw: Ouderpraat

Nieuw: Ouder(P)raadt

U leest het goed, een nieuw onderdeel voor de nieuwsbrief PCC Heiloo: Ouder(P)raadt. De ouderraad wil in het nieuwe schooljaar meer zichtbaar zijn voor alle ouders. Een wens vanuit onszelf om nóg beter aan te sluiten bij wat er leeft onder ouders en gebaseerd op de uitslagen van de enquête voor de ouderraad. En hoe kunnen we dat beter doen dan door met elkaar te praten? Juist, vandaar de naam van onze nieuwe rubriek: Ouder(P)raadt.

 

Een nog betere vertegenwoordiging en zichtbaarheid voor ouders gaan we onder andere invullen door een vast onderdeel in de nieuwsbrief van PCC Heiloo, de rubriek Ouder(P)raadt. Met informatie over onze activiteiten en aankondiging nieuwe activiteiten/avonden; voor het eerst in deze laatste nieuwsbrief voor het schooljaar 2017/2018.

Maar ontmoeten en praten plannen we ook in door op verschillende momenten aanwezig te zijn en dit duidelijk in de jaaragenda van school op te nemen. In schooljaar 2018/2019 vergaderen we 5x per jaar op een vaste avond: maandagavond. De definitieve data gaan we voor de vergaderingen nog bepalen, bij voorkeur een week voor de MR. Bovendien kunt u ons natuurlijk altijd rechtstreeks benaderen of via ons nieuwe e-mailadres ouderraad.pccheiloo@gmail.com . Bij de eerstvolgende vergadering zullen we uw vraag bespreken. Heeft u dringend advies of een persoonlijke vraag dan adviseren wij u altijd rechtstreeks contact op te nemen met school.

 

Agenda

Belangrijke data om elkaar te ontmoeten voor komend schooljaar:

 

- 18 september 2018 = Eerste ontmoeting & Ouder(P)raadt (in de eerste klassen)

- 30 oktober 2018 = Social media & Ouder(P)raadt

- 23 januari 2019 = tijdens Snowcamp Ouder(P)raadt/live verbinding met skipiste

- 13 februari 2019 = Open dag 2019

- Nog te bepalen datum in 2019: Drank & drugs informatieavond & Ouder(P)raadt

- Juni/juli 2019 = Informatieavond nieuwe ouders en leerlingen & Ouder(P)raadt

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Sinterklaas bezoekt PCC Heiloo

Het was een groot feest en overal zag je lachende gezichten.

nieuws Kerst 2018

Houdt u voor de exacte lestijden Magister in de gaten!

nieuws OuderPraadt december 2018

We horen graag wat er leeft of wat u ons maar mee wilt geven.

nieuws Pubers en Mindful Media

Paul Honout zal binnenkort met alle eerste klassen in gesprek gaan over het onderwerp sociale media

nieuws Expressive arts: kunst, muziek, theater enz. in Heiloo

We zijn dit schooljaar gestart met een cultuurklas op onze school

nieuws PILOT 3D-printers bouwen samen met basisschoolleerlingen

We zijn gestart met het bouwen van twee 3D-printers