headerimage headerimage
  • veiligheidsconvenant-heiloo-ondertekend
Tel: 072 533 27 80

Veiligheidsconvenant Heiloo ondertekend

Op donderdag 6 juni jl. werd op PCC Heiloo het nieuwe veiligheidsconvenant ondertekend. In dit contract staan afspraken om een veilig klimaat in en rond de school te waarborgen voor leerlingen, personeel en bezoekers.

 

Onbezorgd naar school kunnen gaan, lijkt in Nederland misschien een vanzelfsprekendheid. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast, vergt voortdurende inspanning. Een school heeft daarbij ondersteuning en hulp nodig van andere partijen zoals politie, bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, zorgteams en de lokale overheid.

Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen deze organisaties van belang. Over de inzet van alle partijen zijn voor de komende periode afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘Veilige School 2019-2023’. Het biedt de mogelijkheid om samen tot een lokale en integrale aanpak te komen.

 

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Zoektocht nieuw GOED DOEL voor PCC-Actiedag!

Heb jij een goed idee voor NIEUW GOED DOEL voor de PCC-Actiedag? Heel GRAAG!!

nieuws Hoornse Vaart

Wat een geweldige dag!

nieuws Teamalert

De leerlingen van leerjaar 2 hebben gedebatteerd over verkeersveiligheid.

nieuws Introductie eerste klassen

We zijn weer begonnen! De eerste schooldagen zitten erop.