headerimage headerimage
  • veiligheidsconvenant-heiloo-ondertekend
Tel: 072 533 27 80

Veiligheidsconvenant Heiloo ondertekend

Op donderdag 6 juni jl. werd op PCC Heiloo het nieuwe veiligheidsconvenant ondertekend. In dit contract staan afspraken om een veilig klimaat in en rond de school te waarborgen voor leerlingen, personeel en bezoekers.

 

Onbezorgd naar school kunnen gaan, lijkt in Nederland misschien een vanzelfsprekendheid. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast, vergt voortdurende inspanning. Een school heeft daarbij ondersteuning en hulp nodig van andere partijen zoals politie, bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, zorgteams en de lokale overheid.

Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen deze organisaties van belang. Over de inzet van alle partijen zijn voor de komende periode afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘Veilige School 2019-2023’. Het biedt de mogelijkheid om samen tot een lokale en integrale aanpak te komen.

 

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Zoektocht naar nieuw GOED DOEL voor de PCC-Actiedag!

Heb jij een goed idee voor NIEUW GOED DOEL voor de PCC-Actiedag. GRAAG!!

nieuws PCC Heiloo zwaait directeur Dick Ramler uit

Het PCC zwaait op feestelijke wijze Dick Ramler uit, sinds 2012 directeur van PCC Heiloo. Lees het uitgebreide interview....

nieuws Ouder(P)raadt

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dat kan via ouderraad.pccheiloo@gmail.com.

nieuws Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden.

nieuws Levend Verleden

De klassen 2D en klas 2E kregen bezoek van twee gastsprekers.

nieuws Opbrengst actiedag 19 april

Het geld is geteld. € 6124,85 voor het doel dit jaar: Stichting STOPHersentumoren.