headerimage headerimage
  • het-nieuwe-schooljaar-2019-–-2020-is-in-zicht
Tel: 072 533 27 80

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we konden terugkijken op een geslaagde aanmeldingsweek. Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.

 

162 nieuwe leerlingen zijn verdeeld over zes eerste klassen en dat er meer dan vorig jaar. De leerlingen komen niet alleen uit Heiloo. Een aanzienlijke groep kinderen woont in Alkmaar en ook jongeren uit De Egmonden zijn goed vertegenwoordigd.

 

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden. Het komend schooljaar hebben we behalve een sportklas en de zelfstandig werkuren ook weer een cultuurklas. Verder werken we in alle klassen met Chromebooks. De ouders van de nieuwe lichting brugklasleerlingen hebben weer een mooi aanbod ontvangen van The Rent Company met een huur- en een koopoptie van een Chromebook.

De kinderen worden weer verdeeld over de drie dakpannen die we kennen: mavo met kaderberoeps, havo met mavo en vwo met havo.

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Gouden Schoolkantine-schaal 2019 in ontvangst genomen!

PCC Heiloo én PCC Bergen ontvingen opnieuw de Gouden Schoolkantine-schaal 2019. Trots!

nieuws Zoektocht naar nieuw GOED DOEL voor de PCC-Actiedag!

Heb jij een goed idee voor NIEUW GOED DOEL voor de PCC-Actiedag. GRAAG!!

nieuws PCC Heiloo zwaait directeur Dick Ramler uit

Het PCC zwaait op feestelijke wijze Dick Ramler uit, sinds 2012 directeur van PCC Heiloo. Lees het uitgebreide interview....

nieuws Ouder(P)raadt

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dat kan via ouderraad.pccheiloo@gmail.com.

nieuws Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden.