headerimage headerimage
  • het-nieuwe-schooljaar-2019-–-2020-is-in-zicht
Tel: 072 533 27 80

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 is in zicht

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we konden terugkijken op een geslaagde aanmeldingsweek. Inmiddels begint de invulling van het nieuwe schooljaar vaste vormen te krijgen.

 

162 nieuwe leerlingen zijn verdeeld over zes eerste klassen en dat er meer dan vorig jaar. De leerlingen komen niet alleen uit Heiloo. Een aanzienlijke groep kinderen woont in Alkmaar en ook jongeren uit De Egmonden zijn goed vertegenwoordigd.

 

Op het moment van schrijven heeft de kennismakingsavond voor ouders, verzorgers en kinderen reeds plaatsgevonden. Het komend schooljaar hebben we behalve een sportklas en de zelfstandig werkuren ook weer een cultuurklas. Verder werken we in alle klassen met Chromebooks. De ouders van de nieuwe lichting brugklasleerlingen hebben weer een mooi aanbod ontvangen van The Rent Company met een huur- en een koopoptie van een Chromebook.

De kinderen worden weer verdeeld over de drie dakpannen die we kennen: mavo met kaderberoeps, havo met mavo en vwo met havo.

Terug naar het overzicht

Nieuws

nieuws Zoektocht nieuw GOED DOEL voor PCC-Actiedag!

Heb jij een goed idee voor NIEUW GOED DOEL voor de PCC-Actiedag? Heel GRAAG!!

nieuws Hoornse Vaart

Wat een geweldige dag!

nieuws Teamalert

De leerlingen van leerjaar 2 hebben gedebatteerd over verkeersveiligheid.

nieuws Introductie eerste klassen

We zijn weer begonnen! De eerste schooldagen zitten erop.