headerimage headerimage
Tel: 072 533 27 80

Anglia PCC Heiloo

Op PCC Heiloo is alles met betrekking tot Anglia als volgt geregeld:

Het Anglia Network Europe biedt 5 momenten in het schooljaar aan waarop de leerlingen kunnen deelnemen aan het examen. Het PCC Heiloo heeft er voor gekozen om het examen altijd plaats laten vinden in april. Op dit moment in het schooljaar hebben ook de leerlingen in de brugklas hun basiskennis van het Engels vanaf de basisschool al wat kunnen uitbreiden en kunnen zij op een wat hoger niveau deelnemen aan Anglia.

Begin januari krijgen alle leerlingen en ouders informatie over Anglia middels een brief/e-mail waarin de deelname aan Anglia wordt uitgelegd. Als een leerling besluit om mee te doen aan Anglia, betekent dit dat de leerling voor een periode van ongeveer 10 weken examentraining zal gaan volgen om goed voorbereid aan het examen te kunnen deelnemen.

Eind januari maken de leerlingen een digitale instaptoets, waarbij zij op het juiste niveau worden ingedeeld. Vervolgens worden zij degelijk voorbereid op het examen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een internationaal erkend certificaat. Aan deze special Anglia hangt wel een prijskaartje. De kosten, tussen de €26 en €60, zijn afhankelijk van het niveau waarop de leerling examen doet. Aan de voorbereidende lessen zijn geen kosten verbonden.

Wat het rooster betreft moet er rekening mee worden gehouden dat de leerling die mee wil doen 1 uur extra lestijd per week heeft. Tijdens deze extra les (ongeveer 10 weken lang) zullen de leerlingen zich gaan voorbereiden op het examen. De leerlingen worden ingedeeld in een groep waarin zij op het juiste niveau oefenen om het examen zo goed mogelijk te maken. Zo maken de leerlingen o.a. oefenexamens en werken zij met oefenmateriaal van Anglia. Aanwezigheid bij de les is verplicht en van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich serieus en gemotiveerd inzetten voor een goede werksfeer. De extra lessen starten begin februari en eindigen begin april, wanneer op school het Anglia examen plaatsvindt.  

De gemaakte examens worden door PCC Heiloo terug gestuurd naar het Anglia Netwerk Nederland.
Vanuit daar worden ze doorgestuurd naar Engeland, waar ze worden nagekeken door een team van ervaren beoordelaars. Wij verwachten de uitslag begin juni binnen te krijgen, ongeveer 8 weken na de examendatum. Eind juni ontvangen wij de certificaten en zullen ze tijdens een feestelijke uitreiking worden overhandigd aan de leerlingen.

Voor meer informatie: www.anglia.nl