​Starten in vwo- of havo-brugklas op PCC Het Lyceum

Met ingang van augustus 2020 kunnen leerlingen op PCC Het Lyceum al direct vanaf het eerste jaar terecht in een vwo-brugklas of havo-brugklas. Met daarnaast ook nog mooie keuzestromen direct vanaf de start en veel maatwerk, creëert de school optimale kansen voor zijn leerlingen.

Mooie cijfers

Sterre (14 jaar, Alkmaar) is leerling van 3vwo. Ze heeft het naar haar zin op school: “Ik heb hier mijn vriendinnen, maar het is leuk dat ik ook een aantal buurmeisjes van me tegenkom. Gezellig!” Ze zit in een echte vwo-klas met leerlingen die vaak mooie cijfers halen: “We zijn echt een slimme klas. Als klasgenoten zeggen dat ze een toets slecht hebben gemaakt, hebben ze vaak evengoed nog een acht. We hebben zelfs een paar leerlingen die eigenlijk alleen maar negens halen!”

Zelf moet Sterre stevig aanpakken: “Ik begon dit schooljaar goed met mooie cijfers, maar heb daarna wat meer moeite gekregen om mijn cijfers op niveau te houden. Dat was wel even schrikken! Afgelopen proefwerkweek is het gelukkig al veel beter gegaan. Ik ben erg blij met de hulp die ik kreeg van mijn mentor en bijvoorbeeld van mijn docente Frans, want zij hebben me veel goede studietips gegeven. Echt iedereen denkt hier met je mee. Een paar cijfers moet ik nu nog krijgen, maar ik heb er vertrouwen in dat goed zit.”

Op de school vindt vanaf komend schooljaar een flink aantal onderwijskundige veranderingen plaats.
Afdelingsleider Ruth van der Kruijssen licht toe: “De grootste verandering is dat voortaan vwo-leerlingen en havo-leerlingen direct bij ons kunnen starten in de brugklas. Daarnaast gaan we werken met een intensief wekelijks maatwerk-programma met verdiepingsmogelijkheden voor de leerling die dat wil, of extra hulp voor de leerling die dat nodig heeft.”

Drie keuzestromen

Niet alleen kunnen de leerlingen van de vwo-brugklas en de havo-brugklas kiezen voor de Sportklas, ook krijgen ze drie keuzestromen aangeboden, namelijk Kunst & Cultuur, Wereldburgerschap & Internationalisering en Onderzoek & Techniek. Aan het eind van de brugklas maken ze hieruit een keuze maken voor het vervolg van hun opleiding.

Van der Kruijssen: “Daarnaast hebben we de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met activerende werkvormen. De leerlingen werken dan zelfstandiger en worden op verschillende manieren geprikkeld, waardoor de lesstof aantoonbaar beter beklijft. Door bijvoorbeeld zelf dingen te onderzoeken en te presenteren aan de eigen klas, wordt leren veel interessanter en uitdagender. Dat is de reden waarom we er nu schoolbreed toe overgaan om nog minder ‘frontaal’ les te gaan geven. Daarbij houden we in onze manier van lesgeven en de werkvormen die we aanbieden, natuurlijk wel rekening met de verschillen in behoefte tussen vwo- en havo-leerlingen.”

Activerende werkvormen

Sterre is enthousiast over die ‘activerende werkvormen’: “Ik vind het leuk om allerlei verschillende opdrachten te krijgen en vrijheid te krijgen bij de uitvoering. Bij Engels kregen we de opdracht om een dag uit het leven van een fictieve persoon uit te werken. Dan moet je informatie opzoeken over het land waar zo iemand woont en het beroep dat hij uitoefent, maar je mag ook van alles erbij verzinnen, zolang het maar realistisch is. Dan kun je je creativiteit gebruiken, je ontdekt van alles over dat land en je leert het verwoorden in het Engels.”

Binnen de school is groot enthousiasme voor de veranderingen. Afdelingsleider Van der Kruijssen: “Het mooie is dat we hiermee zoveel meer kansen creëren voor onze toekomstige leerlingen!”

Sterre heeft logischerwijze op dit moment een iets andere focus: “Waarschijnlijk kies ik voor het profiel Economie & Maatschappij en verder wil ik echt heel graag in een keer slagen voor mijn vwo-diploma!”