Profielen

PCC Het Lyceum | Profielen

Uit welke profielen kan een leerling in de Tweede Fase kiezen en waar leiden ze voor op?

In de bovenbouw van het Gymnasium, Atheneum en Havo op PCC Het Lyceum, kiest een leerling een profiel met bijbehorende vakken. Er is keuze uit vier profielen, die ieder aansluiting geven op bepaalde studierichtingen in het vervolgonderwijs.

De profielen waaruit op het PCC kan worden gekozen, zijn:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

Cultuur & maatschappij

Je ontwikkelt je creativiteit en leert dit naar andere mensen over te brengen. Communicatie. talen, inlevingsvermogen, praten, luisteren, sociaal, maatschappelijk, artistiek en media zijn de kernwoorden die horen bij dit profiel.
Dit profiel is zeer geschikt voor studies in de kunstensector. Bij dit profiel passen ook heel goed de sociale studies, zoals Maatschappelijk Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook voor het onderwijs is dit profiel geschikt. Maar voor sommige studies, zoals leraar in een exact vak, heb je een ander profiel of aanvullende vakken nodig. Met dit profiel kun je ook goed terecht in de journalistiek, voorlichting en communicatie.

Economie & maatschappij

"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je dit profiel kunnen omschrijven. Je bent veel met rekenen en onderzoeken bezig.
Je kunt denken aan studies als commerciële economie, bedrijfseconomie en management of economie en recht. Omdat in dit profiel de vakken economie en aardrijkskunde zitten kun je ook doorstromen naar een toeristische studie, zoals vrijetijdsmanagement of toerisme. Verder sluiten studies in de communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke richtingen ook heel goed aan bij dit profiel.

Natuur & gezondheid

Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.
Met dit profiel kun je alle studies op (para)medisch gebied gaan doen. Denk dan bijvoorbeeld aan fysiotherapie, logopedie, diëtiek of verpleegkunde. Met dit profiel heb je ook toegang tot de meeste agrarische studies zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en veehouderij of tuin- en landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel ook een goede basis voor de milieustudies zoals milieutechnologie. Soms moet je dan in je vrije deel nog een extra vak volgen.

Natuur & techniek

Het profiel Natuur en Techniek is een "exact" profiel, waarmee je wordt voorbereid op technische beroepsopleidingen. Rekenen, bouwen, milieu, techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in dit profiel.
Met dit profiel kun je een studie gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: electrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld Chemische Technologie, Biotechnologie, Informatica of Verkeerskunde gaan doen.

avatar

Vlak voor de Kerstvakantie hebben we met alle leerlingen van mijn jaar opgetreden tijdens een grote show op school.
Ik heb gezongen en achter ons stonden de twee bands die ons begeleidden.

Door: Mayla

Lees verder