“Taal is fascinerend!”

Joost bereikt halvefinaleplaats in landelijke wedstrijd


>>> Het leek hem ‘leuk om te proberen’ toen hij als brugklasser van vwo-Xtra koos voor het vak Latijn en het jaar erna ook voor Grieks. Ruim vier jaar verder heeft zijn interesse hem een halvefinaleplaats in een landelijke wedstrijd voor scholieren opgeleverd, voor beide talen! 

De Klassieke Olympiaden zijn wedstrijden Latijn en Grieks die aan gemotiveerde en talentvolle leerlingen de kans bieden om hun beste kunnen te tonen.
Joost (16 jaar, Heiloo)
zit in het vijfde jaar van het gymnasium op PCC Het Lyceum en hij heeft zichzelf - binnen een speelveld van 700 deelnemers - geplaatst voor de tweede ronde: “Nu mag ik een heel stuk tekst gaan leren en daar worden dan eind januari vragen over gesteld. Als dat goed gaat, zou ik nog door kunnen gaan naar de finale.”
De teksten die Joost in de kerstvakantie zal gaan bestuderen zijn voor Grieks Hesiodus' Werken en dagen en voor Latijn Suetonius' Divus Iulius.
Hij heeft er al even naar gekeken: 

“Eerst is het de bedoeling dat ik de teksten vertaal, maar de vragen gaan over de inhoud van de tekst. Gelukkig mag je docent helpen bij je voorbereiding en dat heeft mijn docent ook aangeboden. Ik ga waarschijnlijk in de vakantie afspreken met hem. De tekst in Latijn gaat over verschillende delen van Caesars leven, zijn beroemde uitspraak Alea iacta est en verder over de hoogtepunten, maar volgens mij ook over de dieptepunten uit zijn leven.”

Joost koos gemotiveerd voor de klassieke talen: “Het was een zware afweging, want ik had ook graag voor Duits gekozen, maar Duits leren kan altijd later nog.” Dus ook de moderne talen trekken hem aan: “Ik vind het nou eenmaal leuk om met mensen in hun eigen taal te kunnen praten, als ik op vakantie ben. Latijn en Grieks vormen de basis voor veel moderne talen en ik vind het interessant als ik bij een woord denk ‘he, dat stukje herken ik!’ Taal is fascinerend.”
Hij heeft vooral waardering voor de manier waarop klassieke schrijvers hun teksten vormgeven en opbouwen: “Bij poëzie is er altijd een ritme, met afwisselend lange en korte klanken, waarin de hele tekst wordt geschreven. En naar het hoogtepunt van een verhaal wordt toegewerkt met behulp van allerlei stijlmiddelen. Dat vind ik zo knap!”

Joost’s deelname aan de landelijke wedstrijd leidt binnen de school tot trotse gevoelens, bijvoorbeeld bij Harold Ansink, directeur van PCC Het Lyceum: “Het is natuurlijk fantastisch dat Joost zo enthousiast is voor de klassieke talen en dat hij zich op deze manier onderscheidt!”
Ook docent Martin van Wouw is enthousiast. Hem gaat het er niet alleen om met zijn lessen Latijn en Grieks allerlei wetenswaardigheden over de Klassieke Oudheid en kennis van Latijn en Grieks mee te geven. Zijn voldoening zit ergens anders: “Ik wil ze vooral de schoonheid van taal laten zien en hoeveel moois je met taal kunt bereiken. Uiteraard ben ik supertrots op beide leerlingen die aan de voorronde hebben meegedaan. Het gebeurt niet vaak dat je leerlingen hebt met zo’n hoog niveau en tegelijk zo’n grote belangstelling voor en zoveel plezier in de ‘oude talen’. Ik prijs mijzelf zeer gelukkig met hen!”

Eind januari wordt bekend of Joost de tweede ronde goed heeft doorstaan en door mag naar de landelijke finale.
Joost: “Dat is nog wel een spannende gedachte, maar ik ben nu eerst benieuwd naar wat deze ronde gaat brengen. Doen daar mensen aan mee zoals ik of zijn het allemaal deelnemers met bijvoorbeeld een fotografisch geheugen? Aan winst zit trouwens wel een fijne prijs vast: 200 euro, dat is een mooi bedrag natuurlijk!”

Winst of geen winst in de wedstrijd, Joost heeft nog anderhalf jaar te gaan voor zijn examen.
En daarna?
“Dat is nog een vraagteken. Waarschijnlijk ga ik wel iets doen in de bètarichting. Ik heb gekozen voor een bèta-profiel met scheikunde, natuurkunde en biologie, maar met de talen erbij kan ik nog alle kanten op.”

Alles op z’n tijd, nu eerst…

Veel succes in januari, Joost!

Naschrift:
Op 15 februari werd bekend dat Joost helaas niet door is naar de landelijke finale, maar wel eindigde op een eervolle 12e plaats bij Latijn (uit 38) en 7e plaats bij Grieks (uit 43).
Geweldig gedaan, we zijn zeer trots op hem!