headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Decanaat

Het Decanaat van PCC Het Lyceum helpt je gedurende je opleiding bij je keuze voor je profiel en vervolgstudie, maar kan daarnaast nog veel meer voor je doen:

Hulp bij jouw profiel- en studiekeuze

In de derde klas van de havo en het vwo wordt begonnen met het maken van een keuze voor een profiel, een samenhangend geheel van vakken. In de LOB-lessen wordt niet alleen aandacht besteed aan wat je op het PCC kan kiezen, maar ook aan wat je ná het PCC kan kiezen.
In de Brochure Loopbaanoriëntatie 3e klassen 2018-2019 vind je veel informatie over de keuzeprocedure, de keuzemogelijkheden en de inhoud van de vakken in de bovenbouw.

Hoe op PCC Het Lyceum de verschillende profielen zijn ingevuld, kun je zien door op onderstaande links te klikken:

Je profielkeuze in de derde klas wordt begeleid door de mentoren. Er wordt gebruik gemaakt van het programma “Keuzeweb”. Dit programma kun je deels onder begeleiding van de mentor en deels zelfstandig doen. Alle aspecten die met je keuze te maken hebben komen in dit programma aan bod.  Enkele weken na de kerstvakantie maak je een voorlopige keuze. Daarna volgt het rapport en de adviezen van de docenten. Uiteindelijk maak je nà de voorjaarsvakantie (eind februari/begin maart) de definitieve keuze. Met deze vakken ga je de bovenbouw in. Uiteraard moet je er wel voor zorgen dat je laatste rapport aan de bevorderingsnormen voldoet.

Ter voorbereiding op jouw studiekeuze kun je in de bovenbouw een hogeschool en/of een universiteit bezoeken (open dagen, meeloopdagen proefstuderen), maak je een interessetest, loop je drie dagen stage en kun je een gesprek met je decaan aanvragen over je keuzemogelijkheden.

Decanennieuws

Het Lyceum heeft een website met decanennieuws, www. pcc.dedecaan.net.  Leerlingen (en hun ouders) kunnen hierop inloggen met hun voornaam en achternaam achter elkaar en hun leerlingennummer, dat op het schoolpasje staat.

Op deze website is alle informatie te vinden over open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, plaatselijk en landelijk nieuws, de keuzekalender en er is een mogelijkheid om via deze site contact op te nemen met de decanen van het Lyceum.

Verslagen van bezoeken aan Universiteit en Hogeschool maar ook het stageverslag in de vierde klas kun je in je eigen portfolio plaatsen.

Open dagen

Voor informatie over open dagen, meeloopdagen, beschrijvingen van alle opleidingen in het WO (wetenschappelijk onderwijs) , HBO (hoger beroepsonderwijs) en MBO (middelbaar beroepsonderwijs) ga je naar www.schoolweb.nl

Opleidingen, buitenland en werk

Informatie over alle opleidingen aan hogescholen en links naar de websites van de hogescholen vind je op www.vereniginghogescholen.nl. Voor informatie over universitaire opleidingen en links naar universiteiten ga je naar www.vsnu.nl. Op www.studiekeuze123.nl vind je niet alleen alle open dagen, maar kan je ook alle opleidingen vergelijken.
Als je informatie wilt over studeren, stages etc. in het buitenland ga je naar www.wilweg.nl. Ook is informatie over de kosten van een buitenlandse studie beschikbaar. 
Wil je na het behalen van je diploma niet meteen studeren maar werken? Kijk dan op www.werk.nl

Financiering en kamers

Voor informatie over studiefinanciering, aanmelden bij een vervolgopleiding en nog veel meer ga je naar de site van de Informatie Beheergroep: www.Duo.nl of www. Ib-groep.nl

Wil je op kamers als je gaat studeren? Neem dan een kijkje op: www.kamernet.nl en www.studentenkamers.nl en www.kamersinnederland.nl.
Als je wilt weten wat studeren en het leven op kamers kost of hoeveel je minimum loon zou moeten zijn kan je naar de site van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting gaan: www.nibud.nl.

Heb je vragen?

Wil je verdere informatie over jouw mogelijkheden dan kun je, alleen of samen met je ouders een afspraak maken met de decaan. Voor de HAVO is dit de heer W. van der Helm en voor het VWO de heer B. Warners. Derde klassers kunnen i.v.m. hun profielkeuze het beste eerst een gesprek met de mentor aanvragen.  De decanen zijn bereikbaar op resp. w.vdhelm@pcc.nu of b.warners@pcc.nu.

Wil je graag brochures van opleidingen hebben? Kom dan even langs bij je decaan.