headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Klachtenregeling

Het is een bekend spreekwoord: "Waar gehakt wordt, vallen spaanders."
Ook op het PCC worden fouten gemaakt. Dan moet je als leerling verhaal kunnen halen.
Bestuur en directie van het PCC zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen, dat het er rechtvaardig aan toe gaat op onze school.
Er zijn diverse soorten klachten maar voor alles geldt: Doe er wat mee! 

Klachten-, Bezwaar- en Beroepsprocedures
Veel zaken kunnen worden opgelost door eerst met de betrokken docent, de afdelingsleider of het directielid te gaan praten. Je mentor kan je daar bij helpen.
Voor meningsverschillen die niet op de betreffende vestiging kunnen worden opgelost (bijvoorbeeld over een toepassing van het leerlingenstatuut) kan de voorzitter van het College van Bestuur worden geraadpleegd.
Als je het toch niet eens bent met de behandeling van je klacht en je bent écht overtuigd van je gelijk, raadpleeg dan de uitgebreide regeling voor Klachten-, Bezwaar- en Beroepsprocedures.

Leerlingenstatuut
Onze school heeft uiteraard een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerling en school zo goed mogelijk zijn omschreven.