headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Ouderraad PCC Het Lyceum

Wat wil de ouderraad?

De ouderraden van het PCC hebben twee belangrijke doelstellingen: In de eerste plaats willen wij de belangen behartigen van ouders en leerlingen bij allerlei schoolzaken. In de tweede plaats willen we als het even kan de school assistentie verlenen bij allerlei gebeurtenissen en activiteiten. Met docenten en directie maken we dus samen die school tot de onze.

In de ouderraad praten de ouders met de schoolleiding over de gehele gang van zaken van het onderwijs op hun vestiging. Om een indruk te geven: de alledaagse praktijk van de vernieuwingen in het onderwijs, de visie op het onderwijs, de kwaliteitsrapporten. Ook wordt gesproken over de veilige school, het anti-rookbeleid, reizen/projecten/excursies en onderwerpen voor thema-avonden. Verder nog over de diploma-uitreiking, open dagen en de kerstviering.

De ouderraad doet meer. Hij organiseert (mede) en verricht hand- en spandiensten tijdens ouderavonden, open dagen, thema-avonden of levert ouders aan voor commissies en andere raden.

Er zijn veel belangrijke zaken om - vanuit het perspectief van de ouders - over van gedachten te wisselen. Ouders kunnen een lid van de ouderraad direct aanspreken om onderwerpen in te brengen. De ouderraad vormt een klankbord voor zowel de vestigingsdirectie als voor de ouders.
(NB: Een eventuele klacht m.b.t. de school behoort niet thuis bij de ouderraad; hiervoor verwijzen we naar de Klachtenregeling elders op onze website.)

Ouders in de Medezeggenschapsraad

Er is ook een medezeggenschapsraad waarin minimaal een vijftal ouders de belangen van de ouders vertegenwoordigen. Dit zijn in het algemeen ouders die zitting hebben in één van de ouderraden. Daarnaast is het personeel vertegenwoordigd in deze raad en ook leerlingen hebben wettelijk het recht zich hierin te laten vertegenwoordigen.
In de medezeggenschapsraad praten we samen met de centrale directie bijvoorbeeld over het leerlingenstatuut, de totale begroting van de school en allerlei andere centrale regelingen.

Wij zijn er voor u!

Wilt u een lid van de ouderraad van een vestiging spreken? Wilt u meedoen? Een idee doorgeven? Vragen hoe je als ouder met een klacht moet omgaan?
Bel op naar de vestiging van uw kind en vraag naar het telefoonnummer van de voorzitter of secretaris van de ouderraad van de vestiging.
U kunt ons bereiken via e-mail (zie hierboven) of per post. Geef s.v.p. duidelijk op de envelop aan voor welke ouderraad deze is bestemd. Indien u 'vertrouwelijk' vermeld op de envelop, wordt deze niet opengemaakt door iemand anders dan een lid van de betreffende ouderraad.

Vestigingsgerelateerde informatie

Wist u dat…

De ouderraad binnenkort de impact van het schoolplan 2019-2023 op PCC Het Lyceum bespreekt?

We verwachten al in 2020 grote veranderingen op PCC Het Lyceum en zullen meedenken met de directeur en andere betrokkenen over de inhoud,  de uitvoering en de snelheid van de veranderingen die nodig zijn om de doelen uit het schoolplan 2019-2023 “Kansen, Kwaliteit en ondernemerschap” te realiseren.

Wij heel graag uw feedback krijgen via het tevredenheidsonderzoek van ouders?

U heeft hiervoor op 25 maart een mail van Kwaliteitscholen ontvangen. Wilt u meer aan ons vragen of melden dan u in het tevredenheidsonderzoek kwijt kunt, stuurt u ons dan een mail via or-al@pcc.nu. Wij komen graag met u in contact.

De ouderraad op donderdag 21 november 2019 weer een PCC Oudercafé organiseert?

Na het succes van het eerste PCC Oudercafé gaan we in het volgende schooljaar met elkaar in gesprek over mediawijsheid en het mediagebruik door onze kinderen. Dat doen we onder leiding van Jan Willem Rosenboom van de Family Factory, u kent hem mogelijk wel van de Social Media & Gaming avonden op PCC Heiloo. 

 

(op de foto van links naar rechts Richard Heijmans, Marleen Jaspers, Martijn van Lier, Margret Dekker, Richmar Godtfriedt en Carmen van den Brink)

(op de foto van links naar rechts Richard Heijmans, Marleen Jaspers, Martijn van Lier,
Margret Dekker, Richmar Godtfriedt en Carmen van den Brink)

 

Hieronder vindt u de notulen van de ouderraadvergaderingen.

Schooljaar 2018 - 2019

 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 15 januari 2019
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 30 oktober 2018
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 17 september 2018

Schooljaar 2017 - 2018

 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 26 juni 2018
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 24 mei 2018
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 18 januari 2018
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 21 november 2017

Schooljaar 2016 - 2017

 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 19 september 2017
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 6 juni 2017
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 8 maart 2017
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 11 januari 2017
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 8 december 2016

Schooljaar 2015 - 2016

 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 29 september 2016
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 19 april 2016
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 14 maart 2016
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 3 februari 2016
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 7 december 2015

Schooljaar 2014 - 2015

 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 2 september 2015
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 3 juni 2015
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 12 januari 2015
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 26 maart 2015
 • Notulen vergadering Ouderraad PCC Het Lyceum d.d. 20 mei 2015

Schooljaar 2013 - 2014

 • Notulen van de vergadering op 10 september 2014
 • Notulen van de vergadering op 30 oktober 2014
 • Notulen van de vergadering op 18 maart 2014
 • Notulen van de vergadering op 27 november 2013

Schooljaar 2012 - 2013

 • Notulen van de vergadering op 18  Augustus 2013
 • Notulen van de vergadering op 12 maart 2013
 • Notulen van de vergadering op 14 januari 2013
 • Notulen van de vergadering op 01 november 2012