headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Brede ouderraad


3 april 2019
In gesprek met de ouders over Het Mentoraat

Op woensdag 3 april jl. vond een ontmoeting plaats tussen een vertegenwoordiging van de diverse ouderraden en een delegatie van de MT’s van de vijf vestigingen van het PCC. Deze achtste ‘brede ouderraad’ had als thema het Mentoraat: wensen, verwachtingen, ervaringen.

Het was een bijzonder nuttige avond! Uit de uitwisseling (in groepjes van 5, daarna in speeddate met zijn tweeën en tenslotte gaf iedereen één tip) kwam naar voren dat de verschillen tussen de vestigingen best groot zijn. Dat komt deels doordat onze vestigingen natuurlijk verschillende doelgroepen hebben (er is natuurlijk verschil tussen een brugklasser en een leerling uit 6vwo) en deels doordat de scholen ook verschillende afspraken hanteren. Dat is soms verwarrend en de verwachtingen worden daardoor niet altijd waargemaakt.

Een heel belangrijk advies was dus: maak duidelijk hoe je het mentoraat invult op jouw vestiging; stem zoveel mogelijk PCC-breed af.

Tip: maak een ‘send only’ Whatsapp groep voor de ouders, waarin nuttige of leuke berichten verstuurd kunnen worden en waarop niet gereageerd kan worden. Een handige applicatie.

Daarnaast hoorden we goede berichten over de mentoren; dat is ook belangrijk en goed nieuws!

De driehoeksgesprekken worden als zeer waardevol ervaren. De frequentie ervan is erg wisselend en dat is direct een vraag aan school: maak duidelijk wat hierin jullie beleid is.

Al met al is ook deze avond weer bijzonder nuttig geweest. Een uitgebreid verslag met alle bevindingen wordt gedeeld met de ouderraden.