headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Samenwerking met...

Om onze leerlingen zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op vervolgopleidingen en beroepen, werkt PCC Het Lyceum nauw samen met verschillende partners, zoals universiteiten, hbo-instellingen, maar ook met bedrijven en organisaties.


Jet-Net

Één van die organisaties is de Koninklijke Marine, met wie we - als Bètaschool - een vruchtbare samenwerking hebben middels Jet-Net . Via Jet-Net investeert de Koninklijke Marine tijd, aandacht en middelen aan excursies naar de KM, maar geven ook gastlessen op onze school en ondersteuning aan leerlingen bij de totstandkoming van profielwerkstukken. 

Voorbeelden van samenwerking tussen PCC Het Lyceum en Koninklijke Marine:


Sinds schooljaar 2014-2015 is het Lyceum, Petrus Canisius College, officieel partnerschool van het AUC (Amsterdam University College) geworden.  Wij zijn hier trots op!

Het University College is een internationaal georiënteerde universiteit, een samenwerkingsverband van de UvA en VU, die naar het Amerikaans onderwijsmodel is ingericht. Zo verblijven (wonen) de studenten intern op de academische campus en wordt er in 3 jaren van studie breed georiënteerd op diverse vakken, in de algemene studierichting Kunst en wetenschap (Liberal Arts & Science) alles compleet Engelstalig. Na drie jaar stromen veel studenten door naar internationale Universiteiten overal ter wereld om de gewenste masterspecialisaties te volgen.  Het onderwijsconcept is sterk georienteerd op diversiteit, keuzemogelijkheden en differentiatie. Getuige het motto van de universiteit sluit deze opleiding goed aan bij onze vwo-Xtra opleiding en de ontwikkelde excellentiebouwstenen in de bovenbouw, maar is toegankelijk voor alle getalenteerde afgestudeerden van het vwo (toelatingseisen en gesprekken).

In schooljaar 2014-2015 zullen docenten en leerlingen van het Lyceum PCC deelnemen aan colleges en projecten op de AUC, met als doel elkaar te ontmoeten, te oriënteren op studie en talentontwikkeling (excellentie) en natuurlijk om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.