headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Jaaragenda

Hoe is het schooljaar ingedeeld en welke activiteiten staan er allemaal gepland?
Dat is allemaal te vinden in onze JAARAGENDA. 

NB: Nadere informatie  en eventuele wijzigingen in de planning worden (ook) gemeld in de Nieuwsbrief die vijfmaal per jaar wordt gemaild naar ouders/verzorgers.