headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Mentoren & coaches

Iedere onderbouwklas krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze docent is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. De mentor is de spil in de communicatie, met uitzondering van als het gaat om ziek-, afwezig- en betermeldingen. Communicatie tussen ouders/verzorgers en de mentor verloopt veelal via telefoon en e-mail. Daarom is het van groot belang dat ouders er via Magister voor zorgen, dat de school altijd beschikt over actuele e-mailadres en andere contactgegevens.
In de bovenbouw van PCC Het Lyceum wordt gewerkt met coaches in plaats van mentoren.

Klik HIER voor het actuele schema van mentoren in schooljaar 2018-2019.