headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Mentoren

Iedere klas krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze docent is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. De mentor is de spil in de communicatie, met uitzondering van als het gaat om ziek-, afwezig- en betermeldingen. Communicatie tussen ouders/verzorgers en de mentor verloopt veelal via telefoon en e-mail. Daarom is het van groot belang dat ouders er via Magister voor zorgen dat de school altijd beschikt over actuele e-mailadressen en andere contactgegevens.

Klik HIER voor het actuele schema van mentoren in schooljaar 2019-2020.