headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Instroom in 4Havo

Toelatingsvoorwaarden instroom in 4 havo van PCC Het Lyceum

Heb jij de opleiding mavo+ (vmbo tl/gl) met goed gevolg afgesloten en ben je ambitieus? 
Dan wil je misschien wel doorleren voor een havo-diploma!

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld. mag je instromen in 4 havo op PCC Het Lyceum. 
Na ontvangst van je aanmelding zal een intakeprocedure worden gestart en word je uitgenodigd voor een gesprek.