headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Profielkeuze

Aan het eind van de derde klas van gymnasium, atheneum en havo kom je als leerling voor een keuze te staan; er wordt van je verwacht dat je een profielkeuze maakt.

Een profiel bestaat uit een aantal vakken, met de volgende opbouw:

  • gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
  • profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt;
  • vrij deel;
  • geheel vrij deel.

De vrije ruimte kunnen leerlingen gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel of een vak te kiezen dat in geen van de profielen voorkomt.

Het doel van de invoering van deze profielen was de leerlingen een samenhangend vakkenpakket aan te bieden, dat een goede inhoudelijke voorbereiding zou bieden op verwante vervolgopleidingen.
Bij de profielkeuze kun je als scholier kiezen uit vier verschillende profielen:

Natuur en Techniek:

Een richting waarbij je veel te maken krijgt met exacte vakken en waarbij je de technische kant op gaat. Wiskunde, bouwen, ontwerpen etc.

Natuur en Gezondheid:

Een richting waarbij je veel te maken krijgt met medische en biologische dingen. Hierbij krijg je in je vakkenpakket vakken zoals biologie, natuurkunde etc.

Economie en Maatschappij:

Een richting waarbij je veel te maken krijgt met financiën. Je onderzoekt veel en rekent ook veel. Dit profiel is erg handig als je de zakenwereld in wilt.

Cultuur en Maatschappij:

Bij dit profiel leer je je creativiteit te ontwikkelen en dit over te brengen naar andere mensen. Je leert hoe je met de medemens om moet gaan en krijgt veel met communicatie te maken.

 

Alle profielen verschillen van elkaar wat betreft de vakken. Elk profiel beschikt - naast onder meer de basisvakken - over de eigen profielvakken.

Hoe op PCC Het Lyceum de verschillende profielen zijn ingevuld, kun je zien door op onderstaande links te klikken: