headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

PTA & examenreglement

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Dit is het examenprogramma voor de examenkandidaten van onze school, met daarin alle eisen die aan onze leerlingen worden gesteld om te kunnen slagen.

Examenreglement PCC Het Lyceum

PTA's havo 2018 - 2019

PTA's vwo 2018 -2019

Daarin vind je in principe alle informatie die je nodig hebt met betrekking tot je eindexamen.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.

Gemiste toetsen mogen in bepaalde gevallen worden ingehaald. Informatie hierover staat in de PROCEDURE GEMISTE TOETSEN.