headerimage headerimage
  • streets-of-the-world-voor-de-leerlingen-van-havo-3
Tel: 072 535 35 40

'Streets of the World' voor de leerlingen van havo 3

Op vrijdag 21 september gingen de leerlingen uit 3H6 op excursie naar Zaandam voor het vak aardrijkskunde. Zij bezochten daar de tentoonstelling ‘Streets of the World', die aansluit bij het fotoproject dat door Liesbeth Breek, docent van het PCC Het Lyceum, is ontwikkeld.

 

Tijdens de voorafgaande lessen hadden de leerlingen het bezoek al voorbereid, met als achtergrond het onderwerp globalisering en het verschil in welvaart en welzijn.

Na het bekijken van een documentaire over de fotograaf tijdens het maken van zijn foto’s, mochten de leerlingen vragen stellen aan Kik, de directeur van de tentoonstelling. Hierna gingen de leerlingen in groepjes door het museum en maakten ze verscheidene observatieopdrachten bij de diverse foto’s. Hierbij lukte het de meeste leerlingen verrassend goed om eens op een andere manier naar de foto’s te kijken. Ondanks de triestheid van sommige foto’s lukte het ze soms toch om nog iets positiefs te ontdekken. De leerlingen gaven na afloop ook zelf aan het interessant te vinden om eens op een andere manier naar de foto’s en de wereld te kijken.

 

Op school wordt het project verder afgerond en moeten alle leerlingen ook een foto van hun eigen straat maken en daarna in een groepsopdracht de positiviteit in diverse wijken van Alkmaar in beeld brengen. Van deze foto’s maken we uiteindelijk onze eigen fototentoonstelling.

De fototentoonstelling is vertrokken richting Dubai en helaas dus niet meer te bezoeken. Voor achtergrondinformatie hier nog wel even de link naar het project: https://www.streetsoftheworld.com/amsterdam/nl.

Terug naar het overzicht