headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Excursie naar de Lek

Leerlingen uit 4 havo en 4 vwo met aardrijkskunde in hun profiel gingen op 3 dan wel 4 juni naar de Lek bij Culemborg om daar de landschapselementen bij de rivier te bekijken.

De excursie begon bij de steenfabriek op het stuweiland Ossenwaard en eindigde bij de stuw van Hagestein. Tijdens de fietstocht stopten ze regelmatig, zodat de docenten uitleg konden geven. De leerlingen kregen zo de kans om goed rond te kijken en om de opdrachten over het rivierengebied ter plekke te maken.

De opdrachten waren gevarieerd: ze gingen over de steenfabriek, over de drietrapsstrategie in waterbeheer, over uiterwaarden en nevengeulen en over zomer- en winterdijken.

Vlak bij de steenfabriek bekeken ze de verschillende klei- en zandlagen. De verschillende afzettingen die te maken hebben met o.a. de stroomsnelheid van de rivier werden met behulp van de grondboor goed zichtbaar.

De fietstocht ging verder langs de Steenwaard, waar evenwerd gestopt bij een ooibos. Bij fort Honswijk kwam de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de orde. Ze staken de Lek over bij Culemborg met de gierpont, die door een kabel over de rivier getrokken wordt en daarbij gebruik maakt van de kracht van het stromende water.

In Culemborg werden de rijkspeilschaal en de oude oeverwal besproken en fietsten ze langs de coupure bij de oude binnenstad.

Daarna, bij fort Everdingen, werd de functie van de inundatiesluizen uitgelegd. Tenslotte namen ze nog een kijkje bij de stuw van Hagestein.

Terug naar het overzicht