headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Universiteit Leiden

De leerlingen van 4 vwo gaan zich de komende tijd nader oriënteren op een vervolgopleiding. In het kader daarvan kregen zij de kans om een kijkje te nemen in de wereld van de wetenschap.


Op donderdag 26 juni kregen onze leerlingen ’s morgens voorlichting van studenten aan de Universiteit Leiden in het Kamerlingh Onnes Gebouw. De eerste voorlichting beschreef het studeren in Leiden in het algemeen, de juiste studie kiezen, de matching dag (en dat de uitkomst daarvan niet verplichtend, maar wel bruikbaar is), de gang van zaken in het eerste studiejaar, bindend studieadvies en meer van dat soort belangrijke zaken. De tweede voorlichting ging over onderzoek doen. Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek werd uitgelegd, maar ook hoe je een onderzoeksvraag stelt en je een hypothese verwoordt.

Na een korte lunchpauze volgde een bezoek aan een museum. Van tevoren had iedereen al een voorkeur aangegeven voor de Hortus Botanicus, Het Rijksmuseum van Oudheden, het Museum voor Volkenkunde of het Boerhaavemuseum.


In de Hortus Botanicus kregen de leerlingen een rondleiding. Ze kregen informatie over de geschiedenis van de hortus en de planten die er zijn, maar ook over het verschil in ontwikkeling van verschillende planten, over de oudst bekende plantensoorten, hoe die zich hebben aangepast aan wisselende omstandigheden en hoe dit allemaal onderzocht wordt. De leerlingen zagen de grote waterlelies, die tot 30 kilogram gewicht kunnen dragen en toch blijven drijven, agaves en cactussen, vleesetende planten, vlinders en, als ze goed keken, enorme wandelende takken.

Het programma in het Rijksmuseum van Oudheden bestond uit een workshop waarin de leerlingen ontdekten hoe het is om onderzoek te doen naar scherven uit de oudheid. Ze onderzochten in tweetallen een scherf uit de oudheid waarbij ze op een wetenschappelijke manier de scherf moesten dateren, analyseren van welk object de scherf een onderdeel is geweest en wat de functie van dit object was in de Griekse en Romeinse samenlevingen. Daarna konden de leerlingen in het museum de concrete voorbeelden van deze objecten bekijken.

In het Museum voor Volkenkunde kregen de leerlingen een workshop gericht op onderzoek en de ethiek van antropologie en het museumwezen. Ze doken in de collectiegeschiedenis van het museum en dachten na over vragen als: ‘Wat doe je met volkenkundige objecten die jij als 'toekomstig' wetenschapper ergens aantreft?’ en ‘Moet een voorwerp dat lang geleden gestolen is, terug naar het land van herkomst?’ De leerlingen vormden zelf een mening over dit soort kwesties en konden die in een einddebat laten horen.

Het Boerhaavemuseum laat de wetenschapsgeschiedenis in Nederland zien. Hier zijn o.a. de microscopen van Antoni van Leeuwenhoek, de eerste slingerklok van Christiaan Huygens en het wereldwijd oudste heliocentrische planetarium te zien. De leerlingen kregen hier een rondleiding.

 

 

 

Terug naar het overzicht