headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Excellentiebouwstenen

In het kader van de stimuleringsmaatregel 'Excellentie en talentontwikkeling' van het Ministerie van OC&W en het continueren van vwo-Xtra in de bovenbouw, kunnen de leerlingen van 4 havo, 4 en 5 vwo op PCC Het Lyceum deelnemen aan extra opdrachten en lessen. We bieden dit aan in de vorm van excellentiebouwstenen. 

Extra mogelijkheden

Met deze extra mogelijkheden willen we de leerling zelf keuzes laten maken, bijvoorbeeld om te ontdekken waar hij of zij goed in is en wellicht verder in wil studeren. Een uitdagende omgeving kan de intrinsieke motivatie verhogen. We hopen dat dit aanbod de leerlingen uit zal dagen om actief deel te nemen aan extra onderwijs. Wij gaan er van uit dat leerlingen die vwo-Xtra gevolgd hebben, dit willen doorzetten in de bovenbouw. Ook willen we de uitdaging aan bieden - indien er voldoende ruimte is - aan de reguliere vwo leerlingen.

Planning

Na de eerste SE week komt er een aanbod van opdrachten, activiteiten en workshops binnen alle profielen, al dan niet met een spelelement. Leerlingen kunnen met het maken van deze opdrachten punten scoren. Het aantal hangt af van de zwaarte en lengte van de opdracht, waarbij een minimum van 10 punten per jaar recht geeft op een vwo-Xtra excellentie certificaat bovenbouw.

Excellentiebouwstenen

Hieronder een overzicht van de keuzemogelijkheden die we tot nu toe hebben aangeboden:

 • Chinese taal op de dinsdagmiddag
 • Een extra vak (behalve Gymnasium )
 • Voorbereiding en planning bezoek Chinese delegatie
 • Cambridge Engels (na intake)
 • Delf Scolaire (na intake)
 • Science Bouwstenen
 • Workshop en dansvoorstelling Muziektheater / Het Concertgebouw Amsterdam
 • Olympiade exacte vakken
 • Organisatie en/of meedoen cultuuravond
 • MR lid
 • Bijles geven
 • Leerlingmentoraat
 • Schoolkrant vormgeven
 • Bezoek aan de Nederlandsche Bank of het Geldmuseum
 • Ontwerpen en maken van een website voor een virtueel museum
 • Organisatie van de Actiedag
 • Actueel aanbod (wisselend per leerjaar)

Het aanbod zal worden uitgebreid naarmate de tijd vordert. Er zal duidelijk aangegeven worden bij iedere bouwsteen of er al dan niet kosten aan verbonden zijn en hoeveel punten er behaald kunnen worden.
Het actuele aanbod is achter de leerlingeninlog te vinden op Magister (-Elo, -Inschrijven, -excellentiebouwstenen).