headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Begeleiding

Om het proces van zelfverantwoordelijk leren en het gebruikmaken van alle intelligenties goed te begeleiden, geeft de mentor in het eerste half jaar van de brugklas twee uur een mentorles en in het tweede half jaar één mentorles per week.
Er is aan het begin van de brugklas een introductieperiode en na een maand een brugklaskamp.

In vwo-Xtra worden de inzichten van het Brein Centraal Leren (BCL) gebruikt in de begeleiding van de leerlingen.

De leerling krijgt vier maal per jaar een cijferrapport (in de brugklas vijf maal per jaar) en een maal per jaar een intelligentierapport.

Er is een ouderresponsgroep om de voortgang van vwo-Xtra extra te begeleiden.