headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Buitenschools leren

De leerling in de huidige snel veranderende maatschappij moet in de school een veilige plek vinden, maar is niet gebaat bij onderwijs dat zich van de maatschappij afwendt.

Vwo-Xtra biedt daarom in het eerste halfjaar van de brugklas één vaste middag per week buitenschools onderwijs, waarbij de leerling de school uitgaat of de maatschappij de school in wordt gehaald. Vanaf het tweede halfjaar van de brugklas is er eenmaal in de twee weken een buitenschoolse middag.
Dit buitenschools onderwijs staat nooit op zich; er is altijd een relatie met één of meer vakken of met een (vakoverstijgend) project.

Klik hier voor een voorbeeldplanning.