headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Laptop

Elke leerling krijgt op school een laptop.

Door de aanwezigheid van een (draadloos) netwerk, kan de leerling overal op school - tot 17.00 uur kan de leerling daar terecht - én thuis via Teletop opzoeken welke opdrachten hij moet maken, hij kan bronnen raadplegen, communiceren met instanties buiten school enz.
Magister ELO, een elektronische leeromgeving, is daarbij hét communicatiemiddel tussen leerlingen, docenten en mentor. Alle leerlingen krijgen een eigen webmail-account. Ouders kunnen via het account van hun zoon of dochter meekijken.

Het gebruik van de computer in de les past goed bij een aantal intelligenties, zoals de logisch-wiskundige, de taalkundige, visueel-ruimtelijke en de interpersoonlijke intelligentie. Bij de andere intelligenties past gebruik van de computer juist niet. In elke lessencyclus zullen ICT-elementen zijn opgenomen. Dat kan gaan om opdrachten die verwijzen naar Internet, (bewegende) beelden, gesproken woord, toetsen, oefenmateriaal,verdiepingsmateriaal etc.

*) De laptop wordt niet meegenomen naar huis; de risico's voor de veiligheid van de leerling, de apparatuur en de software zijn daarvoor te groot.