headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Organisatie en vervolg

Om leerlingen de leerstof aan de hand van verschillende intelligenties goed te kunnen aanbieden en aandacht te hebben voor zelfverantwoordelijk leren en verschillen tussen leerlingen, is gekozen voor contactmomenten van minimaal 100 minuten. Op een vaste middag zal een blok van 150 minuten worden geplaatst voor het ondernemen van activiteiten in het kader van buitenschools leren.

 

Gymnasium

Gymnasium is een opleidingsvariant die binnen vwo-Xtra mogelijk is. Hiermee wordt gestart in klas 1 en de opleiding loopt daarna door naar de bovenbouw tot en met klas 6.  

 

Huisvesting

De opleiding vwo-Xtra maakt deel uit van PCC Het Lyceum, dat is gevestigd in uiterst moderne en goed geoutilleerde schoolgebouw aan de Blekerskade in Alkmaar, waarin een apart gedeelte is gereserveerd voor vwo-Xtra. De vwo-Xtra-klassen hebben een eigen lokaal. De leerlingen pauzeren samen met de leerlingen van klas 3havo en regulier 3vwo.

 

Na de onderbouw

Vwo-Xtra is een onderwijsconcept in de onderbouw klas 1 t/m 3. Het vervolg ervan in de bovenbouw is terug te vinden in de Excellentiebouwstenen.