headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Toelatingsprocedure

Vwo-Xtra is een bijzondere opleiding, gebaseerd op een samenhangend onderwijsconcept (o.a. Meervoudige Intelligentie volgens H. Gardner), met veel verschillende X-tra’s en mogelijkheden in het onderwijsaanbod.

Drie stappen tot jouw toelating

Samen met je ouders/verzorgers bekijken we zorgvuldig, of de manier van werken en leren die bij de opleiding hoort, ook echt bij jou past. Daarom verloopt het proces van toelating via 3 stappen:

1. Oriëntatiefase:
In deze fase mogen je ouders - vanaf september! - al contact opnemen met de afdelingsleider om e.e.a. af te stemmen, zodra ze denken dat de opleiding mogelijk bij jou past. Ze kunnen hun vragen dan alvast stellen.  Ook afspraken voor eventuele extra testen kunnen al worden ingepland in het najaar.
 
2. Intakegesprek & inschrijving: 
Het intakegesprek & de inschrijving vindt altijd plaats
 in de officiële inschrijvingsweek in maart. Op dat moment bespreken we samen met jou en je ouders of plaatsing in de opleiding vwo-Xtra het beste plan is voor jou.
Voor dit gesprek kan vooraf een afspraak worden gemaakt via vwo-Xtra@pcc.nu (graag met vermelding van de naam van de Basisschool!). Het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek of voor het intakegesprek (in maart) mag al vanaf september. 
 
3. Definitieve plaatsing:  
Als we samen met jou en je ouders hebben vastgesteld dat vwo-Xtra echt de juiste opleiding voor je is en dat je geschikt bent voor deze opleiding, dan hoor je in d
iezelfde inschrijvingsweek in maart of je tot de opleiding vwo-Xtra kan worden toegelaten. We delen je dan in een klas in en nog voor de zomer ontvang je van ons een uitnodiging om te komen kennismaken met je klasgenootjes en nieuwe leraren. Maar daarover ontvang je later meer informatie.
 

Toelating:

  • Om voor de opleiding vwo-Xtra in aanmerking te komen, is het van belang dat je van de basisschool een vwo-advies hebt gekregen (en dus geen dubbel of gemengd advies havo/vwo).
  • Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je bij het aanmeldingsgesprek op school om iets te maken en het ons te laten zien - bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders - waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat dit zo is.
  • Een A-score bij de TBL (Toets begrijpend Lezen) van het CITO-volgsysteem is een goede indicatie voor geschiktheid voor de opleiding vwo-xtra.  

Heb je een vwo-advies van je basisschool en is vwo-Xtra jouw leerroute op het PCC Het Lyceum?
Dan kunnen jij en je ouders een afspraak maken voor een intakegesprek met afdelingsleider mw. R. van der Kruijssen.

We kijken uit naar je komst op PCC Het Lyceum!


Bericht voor ouders/verzorgers:
Heeft u op grond van het (voorlopige) advies van de basisschool twijfel over toelaatbaarheid voor vwo-Xtra? Maar u vindt het vwo-Xtra concept toch heel passend bij uw kind?
Neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk (vanaf september) contact op met mevrouw R. van der Kruijssen
(072-5353540)We onderzoeken dan - zo snel mogelijk en in ieder geval vóór de officiële inschrijvingsweek in maart - de mogelijkheden voor aanvullend testen.

Voor meer informatie over inschrijving en de toelatingsprocedure kunt u ook tijdens kantooruren contact met haar opnemen.