headerimage headerimage
Tel: 072 535 35 40

Vakken

Niet alleen over de didactiek, maar ook over de methodiek en de lesvakken van vwo-Xtra valt veel te vertellen.

  • Chinese taal en cultuur
  • Talenonderwijs via de methode Tabasco
  • Taalexamens op Europees niveau
  • Het lesvak 'Arts'
  • Het lesvak 'Science'

Chinese taal en cultuur

Chinees is na Engels en Spaans de 3e wereldtaal. De Chinese economie slokt een steeds groter wereldaandeel op. De Chinese wetenschap haalt zijn achterstand in; bij sommige disciplines behoort China bij de top 3. De bewondering voor de millenniaoude Chinese cultuur groeit. In Nederland komen per jaar zo'n 300.000 Chinezen als toerist en hun aantal neemt jaarlijks toe. Het bedrijfsleven zit te springen om mensen die bekend zijn met de Chinese cultuur en die zich kunnen redden in de taal. Op vwo-Xtra krijgt de leerling in de brugklas daarom Chinese Taal en Cultuur en kan de leerling ervoor kiezen om dit in de 2e klas als keuzevak te kiezen. De verwachting is dat er omstreeks 2012 een landelijk centraal Examen Chinees zal komen, waar de leerling dan aan mee kan doen.
In het Hoger Onderwijs kan Chinees zowel als minor en als major worden gekozen. Een voorbereiding in het VO bereidt studenten daar goed op voor. De bestudering van het Chinese karakterschrift doet een beroep op de visueel-ruimtelijke intelligentie naast de verbale.
Klik HIER voor meer informatie over Chinees op PCC Het Lyceum.

Talenonderwijs via de methode Tabasco

Bij de Tabasco-aanpak leert de leerling de taal door die te gebruiken. Zo ontdekt de leerling hoe de structuur van de taal in elkaar zit, welke regels er zijn enz. Alle drie de moderne vreemde talen werken vanuit Tabasco.
De leerlingen leren vanuit natuurlijke taalverwerving, zoals bij een moedertaal. Tabasco-onderwijs is gebaseerd op het principe van de meervoudige intelligentie omdat de leerlingen keuzes kunnen maken hoe ze een bepaald onderwerp van de taal gaan aanpakken (bijv. via gesprekjes, via spelletjes, via tekst enz.).

Taalexamens op Europees niveau

Leerlingen in vwo-Xtra kunnen taalexamens doen in Anglia en DELF scolaire. Dat zijn internationaal erkende diploma's. In de bovenbouw wordt ook Cambridge aangeboden.
Dit taalexamen kan op diverse niveaus afgelegd worden.

Het lesvak ARTS

In vwo-Xtra zal het geïntegreerde vak Arts worden aangeboden. Dit vak bestaat uit elementen van de vakken muziek, beeldende vorming, tekenen, audiovisuele vorming en drama. In Arts zitten ook ICT-elementen.

Arts werkt thematisch.
In het vak komen theoretische en praktische elementen voor. Er worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling en onderwerpen die aansluiten op de actualiteit.
In het tweede en derde leerjaar van vwo-Xtra wordt het vak X-Arts aangeboden als keuzevak. Dit is een verdieping van het vak Arts.

Het lesvak SCIENCE

In vwo-Xtra zal het geïntegreerde exacte vak Science worden aangeboden.
Dit vak bestaat uit elementen van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde. In Science zitten ook ICT-elementen en soms zal met beeldende aspecten worden gewerkt.

Science werkt thematisch.
In het vak komen praktische elementen voor zoals proeven, worden onderzoeksmethoden- en technieken toegepast en worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
In het tweede en derde leerjaar van vwo-Xtra wordt het vak X-Science aangeboden als keuzevak. Dit is een verdieping van het vak Science.

Bij dit vak zal de leerling zich o.a. bezig houden met robotica.